Subsidie voor o.a. projecten gericht op kwetsbare mensen en mensen die buiten onze maatschappij dreigen te vallen

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op de zelfontplooiing en emancipatie van kwetsbare mensen of mensen die buiten onze maatschappij dragen te vallen. Ook is er subsidie mogelijk voor kerkelijke projecten die op een vernieuwende manier de christelijke boodschap vormgeven, met name op lokaal niveau. De subsidie kan worden aangevraagd voor een project van een jaar, maar je kunt ook subsidie aanvragen voor een project tot maximaal drie jaar. De subsidie bedraagt € 1.000 tot maximaal € 25.000 per project. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Er zijn grofweg twee soorten projecten die subsidie kunnen krijgen:

 • Kerkelijke projecten die op een vernieuwende manier de christelijke boodschap vormgeven, met name op lokaal niveau
 • Maatschappelijke projecten die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen

He project hoeft niet per definitie iets met religie of de kerk te maken te hebben. Veel van de ondersteunde projecten hebben zelfs niets met de kerk te maken. Wel zoekt het fonds naar projecten met een inspiratie die religieuzen herkennen. Simpel gezegd: het fonds betaalt mee aan projecten die religieuzen hadden kunnen aanpakken.

Voorwaarden

 • Het project richt zich op de meest kwetsbare groepen in onze samenleving
 • Alleen rechtspersonen die geen winst oogmerk hebben zoals kerkelijke instellingen, stichtingen en verenigingen komen in aanmerking voor subsidie
 • Er dient sprake te zijn van enige mate van continuïteit van de organisatie of uitzicht hierop
 • Het project past in het verlengde van het apostolaatwerk/doelstellingen van de religieuzen en heeft te maken met de waarden die in het Evangelie een centrale rol spelen: vrede, gerechtigheid en verzoening.
 • Het project moet gericht zijn op één van onze aandachtsgebieden, zijnde:
  • Noodleniging en armoedebestrijding
  • Vorming en empowerment
  • Kerk- en samenlevingsopbouw op het gebied van oecumene en interreligieuze dialoog, duurzaamheid en respect voor de schepping, buitengewoon pastoraat, vredeswerk en gerechtigheid, vernieuwende kerkgemeenschappen
 • Onderzoeken gericht op praktijktoepassingen op het gebied van missiologie, katholieke spiritualiteit, geschiedenis van kerk en religieuzen
 • Het project vindt brede draagvlak door financiële ondersteuning van meerdere fondsen en partijen
 • Samenwerking met andere organisaties is een pré, zodat geleerd kan worden van elkaars ervaring en expertise
 • Het project moet voornamelijk gedragen worden door vrijwilligers

Restricties

In onderstaande gevallen is geen subsidie mogelijk.

 • Aanvragen door natuurlijke/privépersonen of die zich richten op ondersteuning van één individu
 • Uitgeven van films, documentaires, boeken, folders, brochures e.d.
 • Festivals, optredens, conferenties, eendaagse bijeenkomsten, symposia en dergelijke
 • Exposities, tentoonstellingen, jubileumvieringen e.d.
 • Muziek, – of sportverenigingen
 • Projecten met enkel en alleen een commercieel karakter
 • Enkel exploitatiekosten of structurele steun
 • Reis- en verblijfkosten
 • Projecten in het buitenland of andere delen van het Nederlands Koninkrijk
 • Projecten die reeds gestart zijn of al zijn afgerond
 • Projecten waarbij financiering door de overheid of andere kerkgenootschappen eerder voor de hand liggen
 • Financiële ondersteuning t.b.v. bouw en/of verbouwkosten, renovatie en/of restauratiekosten dan wel aankoop van gebouwen*

* Voor inrichting van gemeenschappelijke ruimten of gemeenschapsruimten kan wel een aanvraag ingediend worden   voor maximale financiële steun van €5.000,- op het moment dat financiële dekking voor de verbouwingskosten of aanschaf van een gebouw rond is.

Subsidie

De subsidie bedraagt tussen de € 1.000 en € 25.000 per project.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan, inclusief begroting en dekkingsplan van het project (verplicht)*
 • Kopie van de statuten (verplicht)
 • Uittreksel van inschrijving in het Handelsregister de Kamer van Koophandel (verplicht)
 • Meest recente jaarrekening
 • Meest recente jaarverslag
 • Begroting
   

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand