Subsidie voor o.a. welzijn, maatschappelijk werk, volksgezondheid, cultuur, natuur en milieu

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op o.a. welzijn, maatschappelijk werk, volksgezondheid, cultuur, natuur en milieu.

Toepassing

Het verstrekken van financiële ondersteuning aan instellingen welke werkzaam zijn in de gebieden van weldadigheid, maatschappelijk werk, volksgezondheid, cultuur, natuur en milieu.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten

Aanvragen

Schriftelijk.