Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, dierenwelzijn. armoede en mensen met een beperking

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier in binnen- en buitenland. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en projecten, in binnen- en buitenland. In de praktijk richt het fonds zich op het ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, dierenwelzijn, armoede en mensen met een beperking. Belangrijk is dat je project het maatschappelijk belang dient, niet gericht is op het maken van winst, en (mede)afhankelijk van giften, fondsen en subsidies. De verstrekte subsidies per aanvraag verschillen van € 470.000 voor het verstrekken van studiebeurzen aan masterstudenten tot € 2.000 voor een project gericht op het welzijn van werkdieren. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan organisaties met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en projecten, in binnen- en buitenland, die echter gemeenschappelijk hebben dat vooraf duidelijk is waar het geld precies aan besteed wordt en dat aannemelijk is gemaakt dat er op efficiënte wijze een concreet resultaat bereikt kan worden.

In de praktijk richt het fonds zich op het ondersteunen van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/of andere algemeen maatschappelijke doeleinden.

Ondersteunen projecten
Om je een idee te geven onderstaand een overzicht van de in het verleden ondersteunde projecten.

 • Wetenschappelijk onderzoek
  • Onderzoek Alzheimer
  • Onderzoek naar Oncolytisch ViroImmunotherapie (OVIT)
  • Levenslooponderzoek voor kinderen met een aangeboren hartafwijking
  • Platform voor verpleegkundigen en verzorgers gericht op het fysiek en mentaal sterk blijven in een crisis
 • Onderwijs
  • Studiebeurzen voor masterstudenten en het Service Learning project waarbij studenten eerder opgedane studiestof in de
   praktijk kunnen brengen
  • Summer School voor kinderen met een leerachterstand
 • Dierenwelzijn
  • Drones die worden ingezet bij het opsporen van stropers in Zuid-Afrika
  • Dierentuin
  • Dieren in nood
  • Welzijn van de werkdieren van de allerarmsten, zoals werkpaarden en ezels.
 • Armoede
  • Steun voor stichting gericht op minderjarigen die zich in een sociale achterstandspositie bevinden
  • Winter-pakketten die kunnen worden aangevraagd door hulpverleners voor Rotterdamse kinderen van 4 tot 12 jaar die in armoede opgroeien en zich vaak in een lastige thuissituatie bevindenMensen met een beperking
  • Ondersteuning van mensen met psychische problemen
  • Steun aan de Mamas van Zuid-Afrika
 • Mensen met een beperking
  • Educatieve en infrastructurele projecten ondersteunt voor mensen met een zintuiglijke beperking
  • Sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking

Werkgebied

Nationaal en internationaal.

Voorwaarden

Je initiatief, activiteit of projecten moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Gericht zijn op het algemeen belang
 • Geen winstoogmerk
 • Financieel afhankelijk van giften
 • Degelijke onderbouwing van het project

Subsidie

Het afgelopen boekjaar was er € 834.500 beschikbaar.
De verstrekte subsidies per aanvraag verschillen van € 470.000 voor het verstrekken van studiebeurzen aan masterstudenten tot € 2.000 voor een project gericht op het welzijn van werkdieren.

Aanvragen

Schriftelijk.