Subsidie voor onafhankelijke lokale en regionale media en individuele journalisten

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek en het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek. Per jaar is er ca. € 56.022 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen gedurende aanvraagperiode. Op elke aanvraag volgt binnen 4 weken een subsidiebeschikking.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van onafhankelijke lokale en regionale media in de regio Haaglanden zodat de journalistiek zijn waakhondfunctie ten opzichte van het lokaal of regionaal bestuur en zijn intermediaire rol tussen overheid en burger structureel beter kan vervullen.

Lokale media en individuele journalisten in de regio Haaglanden kunnen vier keer per jaar een degelijk onderbouwde aanvraag doen voor:

 • Het tijdelijk financieel ondersteunen bij het instellen van nieuwe politiek-journalistieke banen bij media, onder de garantie dat de aanvrager na deze beginperiode de intentie of garantie afgeeft deze vaste baan in de formatie op te nemen en volledig zelf te financieren
 • Het financieel vergoeden van alleen de redactionele kosten van politiek journalistieke projecten als het organiseren van debatten en talkshows of het maken van specifieke politiek journalistieke programma’s en rubrieken, in de vorm van interviews, columns of duidingen, onder de garantie dat de aanvrager zelf zorgt voor een goede distributie via sociale of klassieke media
 • Het financieel ondersteunen van onderzoeksjournalistieke projecten, aan te vragen door redacties of freelance journalisten, eveneens onder de garantie dat de aanvrager zelf zorgt voor een goede distributie via sociale of klassieke media als het onderzoek nieuwswaardig blijkt te zijn
 • Het financieel ondersteunen van redacties en freelance journalisten bij investeringen in opleidingen, congressen en bijeenkomsten, zolang deze in het teken staan van professionalisering van de eigen onderzoeks- of politiek journalistieke vaardigheden en inzichten.

Werkgebied

Regio Haaglanden.

Doelgroep

Onafhankelijke lokale en regionale media in de regio Haaglanden

Voorwaarden

 • Je project moet betrekking hebben lokale of regionale politieke journalistiek of onderzoeksjournalistiek
 • Als aanvrager moet je ook je eigen medium pro actief inzetten voor het werven van donaties onder lezers, kijkers of luisteraars, waarbij deze donaties onderdeel uitmaken van de totale financiering
 • Zie ook het bijgaande beleidsplan

Subsidie

Per jaar is er ca. € 53.456 beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen). 
Je kunt het aanvraagformulier vervolgens naar het fonds doormailen, samen met de bijbehorende aanvragen.

Op elke aanvraag volgt binnen 4 weken een subsidiebeschikking.

Meesturen

 • Aanvraagformulier (zie bijlage)
 • Reële, gespecificeerde begroting, inclusief dekkingsplan
 • Aanvullende projectomschrijving van maximaal 3 A4, inclusief planning
 • Bij een aanvraag door natuurlijk persoon: cv met lijst publicaties