Subsidie voor onderwijs, in het bijzonder beroepsonderwijs

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van het onderwijs, in het bijzonder het beroepsonderwijs. Bij voorkeur gaat het om uitgaven die niet vanuit de begroting gedekt kunnen worden.

Toepassing

Het ondersteunen en/of bevorderen van het onderwijs, in het bijzonder van het (voorbereidend) beroepsonderwijs in de regio Rotterdam en omstreken.

Voorwaarden

  • Aanvrager is een organisatie zonder winstoogmerk (stichting, vereniging of onderwijsinstelling)
  • Bij voorkeur investeringsuitgaven, die wenselijk of noodzakelijk zijn en die niet op een andere manier kunnen of behoren te worden gefinancierd.

Werkgebied

Regio Rotterdam e.o.

Restricties

  • Geen aanvragen voor uitgaven die binnen de reguliere begroting gedekt horen te zijn
  • Geen individuele steun
  • Geen subsidie voor personele uitgaven 
  • Geen bijdrage in de exploitatiekosten

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000,-.

Aanvragen

Schriftelijk.