Subsidie voor onderwijs in Nederland en scholing en ondersteuning van vrouwen in ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Jaarlijks is er subsidie beschikbaar voor een project dat betrekking heeft op scholing in het zogenaamde tweedekansonderwijs of onderwijs aan minder kansrijken in de Nederlandse samenleving. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor scholing van kinderen of jeugdigen in het voorgezet en/of vakonderwijs tot een leeftijd van ongeveer twintig jaar in Afrika, Azië of Zuid-Amerika en voor de ontwikkeling, scholing en voor hulp  aan vrouwen in Afrika, Azië en Zuid Amerika. De subsidie per project bedraagt maximaal 10.000 euro.

Toepassing

 • Bevorderen van de integratie in Nederland door het geven van scholing via het zogenaamde tweedekansonderwijs
 • Bevorderen van de scholing van kinderen of jeugdigen tot een leeftijd van twintig jaar in Afrika, Azië of Zuid-Amerika
 • Bevorderen van de ontwikkeling en scholing en hulp aan vrouwen met kinderen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika

Jaarlijks is er subsidie beschikbaar voor een project dat betrekking heeft op scholing in het zogenaamde tweedekansonderwijs of onderwijs aan minder kansrijken in de Nederlandse samenleving.

Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor scholing van kinderen of jeugdigen in het voorgezet en/of vakonderwijs tot een leeftijd van ongeveer twintig jaar in Afrika, Azië of Zuid-Amerika en voor de ontwikkeling, scholing en voor hulp  aan vrouwen in Afrika, Azië en Zuid Amerika.

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op een van de bovenstaande activiteiten.

Werkgebied

 • Nederland
 • Afrika
 • Azië
 • Zuid-Amerika

Subsidie

Uit het vermogen van de stichting wordt jaarlijks een bedrag van minimaal vijf procent (5%) van het fonds, maar nooit minder dan  € 50.000,00  per jaar, ter beschikking gesteld voor concrete kleinschalige, eenmalige projecten van educatieve aard.

De subsidie per project bedraagt maximaal 10.000 euro.

Aanvragen

Schriftelijk of per e-mail.

Meesturen

 • Beschrijving van het project (in Nederlands of Engels)
 • Doel
 • Concrete tijdpad van de mogelijke realisering van deze doelstellingen
 • Een zo gedetailleerd mogelijke begroting