Subsidie voor onderwijs in Nederland en scholing en ondersteuning van vrouwen in ontwikkelingslanden

Subsidies,
Fondsen
Jaarlijks is er subsidie beschikbaar voor een project dat betrekking heeft op scholing in het zogenaamde tweedekansonderwijs of onderwijs aan minder kansrijken in de Nederlandse samenleving. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor scholing van kinderen of jeugdigen in het voorgezet en/of vakonderwijs tot een leeftijd van ongeveer twintig jaar in Afrika, Azië en Zuid-Amerika en voor de ontwikkeling en scholing en  hulp aan vrouwen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Subsidiebedragen liggen doorgaans tussen € 1.500 en € 5.000 per project. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

 • Bevorderen van de integratie in Nederland door het geven van extra scholing of via het zogenaamde tweedekansonderwijs
 • Bevorderen van de scholing van kinderen of jeugdigen tot een leeftijd van twintig jaar in Afrika, Azië of Zuid-Amerika
 • Bevorderen van de ontwikkeling en scholing en hulp aan vrouwen met kinderen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika

Werkgebied

 • Nederland
 • Afrika
 • Azië
 • Zuid-Amerika

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op een van de bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Uit het vermogen van de stichting wordt jaarlijks een bedrag van minimaal vijf procent (5%) van het fonds, maar nooit minder dan € 50.000 per jaar, ter beschikking gesteld voor concrete kleinschalige, eenmalige projecten van educatieve aard.

Subsidiebedragen liggen doorgaans tussen € 1.500 en € 5.000 per project.

Aanvragen

Schriftelijk of per e-mail.

Meesturen

 • Beschrijving van het project (in Nederlands of Engels)
 • Doel
 • Concrete tijdpad van de mogelijke realisering van deze doelstellingen
 • Een zo gedetailleerd mogelijke begroting

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand