Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen de 110.000 en 150.000 euro verstrekt.

Toepassing

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Ook is er financiële ondersteuning mogelijk voor projecten gericht op de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en voor sociale en charitatieve projecten.

Daarnaast kunnen subsidies worden verstrekt aan kerkelijke instellingen en kerkelijke organisaties. 

Werkgebied

Nederland en buitenland.

Subsidie

Jaarlijks wordt er tussen de 110.000 en 150.000 euro verstrekt, gebaseerd op de drie laatste jaarrekeningen.

Aanvragen

Schriftelijk.