Subsidie voor onderwijskundige projecten

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van onderwijskundige projecten in de ruimste zin. Voor steun komen uitsluitend projecten van organisaties in Nederland in aanmerking, met een zekere voorkeur voor Den Haag. De subsidie kan worden aangevraagd door scholen en rechtspersonen. De aanvrager hoeft overigens niet perse een onderwijsinstelling te zijn. De subsidie kan ook worden aangevraagd door bijvoorbeeld een museum voor bijvoorbeeld cultuureducatie, of voor bijvoorbeeld een project op het gebied van huiswerkbegeleiding. Per jaar is er ca. € 32.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail, samen met de gevraagde bescheiden.

Toepassing

Subsidie voor onderwijskundige projecten in Nederland, met een zekere voorkeur voor Den-Haag.
De aanvrager hoeft overigens niet perse een onderwijsinstelling te zijn. De subsidie kan ook worden aangevraagd door bijvoorbeeld een museum voor bijvoorbeeld cultuureducatie, of voor bijvoorbeeld een project op het gebied van huiswerkbegeleiding.

Doelgroep

Scholen en rechtspersonen.

Werkgebied

Nederlands, met een voorkeur voor Den-Haag.

Voorwaarden

 • De aanvrager dient een school of rechtspersoon te zijn, namelijk: Stichting, Vereniging of Coöperatie. Dit dient bij voorkeur te worden aangetoond door de statuten en/of de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • De financiële situatie van aanvrager dient op moment van beoordeling aantoonbaar solide te zijn
 • De aanvraag voor een bijdrage dient voor de start van het project te worden ingediend
 • Het project dient goed onderbouwd te zijn. Indien er bij andere fondsen eveneens een aanvraag is ingediend, dient dat te worden aangegeven
 • Het project dient in Nederland uitgevoerd te worden

Subsidie

Gemiddeld tussen € 500,- en € 5000.
Per jaar is er ca. € 32.000 subsidie beschikbaar.
 

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen

 • Een heldere beschrijving van het project waaraan het gevraagde geld zal worden besteed
 • Een begroting en dekkingsplan project (incl. lijst met aangeschreven fondsen en eventuele bijdrage)
 • Tijdsplanning van de activiteiten
 • Statuten
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
 • Meest recente jaarverslag (inhoudelijk en financieel verslag)

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand