Subsidie voor onderwijskundige projecten

Subsidies, Fondsen
Het fonds heeft ten doel het initiëren, stimuleren en ondersteunen van onderwijskundige projecten in de ruimste zin. Voor steun komen uitsluitend projecten van organisaties in Nederland in aanmerking, met een zekere voorkeur voor Den Haag. 

Toepassing

Voor steun komen uitsluitend projecten van organisaties in Nederland in aanmerking, met een zekere voorkeur voor Den Haag. Het bestuur streeft ernaar om naast eenmalige giften ook meerjarige relaties met projecten aan te gaan om zo een meer structurele bijdrage te kunnen leveren en ontwikkeling en resultaten van projecten beter te kunnen volgen.  

Het bestuur besteedt ook aandacht  aan het cultiveren van contacten met andere (Haagse) fondsen met het oog op het eventueel gezamenlijk steunen van projecten.

Subsidie

Gemiddeld tussen Euro 500,- en Euro 5000,-.

Aanvragen

Zie contactgegevens.