Subsidie voor onderzoek aanpak van gezinnen met meerdere sociaal-economische en psychosociale problemen

Subsidies

Subsidie voor een samenwerkingsverband van onderzoekers en praktijkdeskundigen om onderzoek te doen naar een effectieve maatwerk-aanpak op multiprobleemgezinnen en gemeenten te begeleiden, aan te jagen en te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van een maatwerk-aanpak richting multi probleem gezinnen. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak voor deze multiprobleemgezinnen. De subsidie bedraagt maximaal 255.000 euro.