Subsidie voor onderzoek beschermen wilde dieren

Subsidies, Fondsen
Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten die wilde dieren en plaatsen over de hele wereld beschermen en in stand houden. Het fonds werkt samen met individuen en organisaties om onderzoek te bevorderen, de impact op natuurbehoud uit te breiden, kennis te delen en lokale gemeenschappen hierbij te betrekken. Voor 2021 neemt het fonds alleen projecten in overweging die één of twee jaren duren.

Toepassing

Internationaal fonds, verbonden aan een dierentuin, steunt kritische onderzoeksprojecten die wilde dieren en plaatsen over de hele wereld beschermen en in stand houden. 

Het fonds werkt samen met tientallen individuen en organisaties om onderzoek te bevorderen, de impact op natuurbehoud uit te breiden, kennis te delen en lokale gemeenschappen te betrekken. 

Werkgebied

De projecten mogen zowel in de Verenigde Staten als internationaal worden uitgevoerd. 

Voorwaarden

  • De hoofdonderzoeker moet verbonden zijn aan een erkende instelling (erkende dierentuin, academische instelling, organisatie voor natuurbehoud of non-profit organisatie)

Restricties

  • Aanvragen voor de ontwikkeling van tentoonstellingen/grafieken voor dierentuinen komen niet in aanmerking

Subsidie

Er kunnen subsidies voor elk bedrag worden uitgereikt, maar meestal liggen de verstrekte subsidies tussen de € 3.000 en € 10.000. 

Er kunnen prijzen voor elk bedrag worden uitgereikt, maar de ontvangers van de prijzen zitten meestal tussen de 3 000 en 10 000 dollar per jaar. Voor 2021 nemen we alleen projecten in overweging die één of twee jaar duren. De prijzen worden doorgaans in augustus van elk jaar bekendgemaakt.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Zie ook de bijlage met verdere instructies met betrekking tot je mogelijke aanvraag.

Richtlijnen aanvraag

  • De voorstellen moeten in het Engels worden ingediend, met marges van 1 inch, dubbele interlinie en een lettertype van 12 punten
  • Alle onderdelen van de aanvraag moeten worden ingevuld. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen
  • Alle aanvragen moeten elektronisch worden ingediend via het aanvraagformulier (zie links) als één PDF- of MS Word-bestand
  • De projectaanvraag en ondersteunend materiaal indienen als één MS Word- of PDF-bestand. Het bestand moet als volgt worden genoemd: "PROJECT NAME-FCZ Conservation Fund Application"