Subsidie voor onderzoek en samenwerking op het gebied van oogheelkunde

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie om studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in de oogheelkunde te bevorderen. Per jaar is er ca. € 10.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen of per post.

Toepassing

Het bevorderen van studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in de oogheelkunde en om Nederland op dit terrein een publicistisch centrum te doen worden.
Dat betekent dat de subsidieaanvragen met betrekking tot onderzoek en/of studie gericht moeten zijn op een oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek of scholing met internationale aspecten. Het kan een stage aan een gerenommeerd instituut betreffen, als oogarts, als basisarts, als student, voor een aantal maanden tot een half jaar, zowel van Nederlandse kandidaten naar het buitenland, o.a. Engeland, Amerika, of buitenlandse, o.a. Indonesische studenten naar Nederland.

Bij uitzondering kan aan zeer jonge onderzoekers een eerste kennismaking met een belangrijk congres hier onder vallen. Een oogheelkundige basiscursus dient bij voorkeur in Europa plaats te vinden.

Voorwaarden

  • Voorstellen voor onderzoek en/of studie moeten gericht zijn op oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek of scholing met internationale aspecten.
  • Het kan een stage aan een gerenommeerd instituut betreffen als oogarts, basisarts of student, voor een aantal maanden tot een half jaar.
  • De kandidaat kan Nederlander zijn, die naar het buitenland gaat ofwel buitenlandse studenten die naar Nederland komen
  • Bij uitzondering kan voor een zeer jonge onderzoeker een eerste kennismaking met een belangrijk congres hier onder vallen. Een oogheelkundige basiscursus dient bij voorkeur in Europa plaats te vinden. Voor het uitgeven van een proefschrift wordt geen subsidie gegeven. 

Restricties

In principe wordt geen subsidie gegeven voor het uitgeven van een proefschrift.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 10.000 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Per email of per brief.

Meesturen

Gebruikelijke informatie, zoals plan, doel, begroting, curriculum vitae en aanbevelingen van hoogleraren en direct betrokkenen.
Ook wil het fonds graag weten waar nog meer subsidie wordt aangevraagd en al dan niet is toegezegd. 

Relevante links