Subsidie voor onderzoek en samenwerking op het gebied van oogheelkunde

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie om studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in de oogheelkunde te bevorderen.

Toepassing

Subsidie voor studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in de oogheelkunde.

Voorwaarden

  • Voorstellen voor onderzoek en/of studie moeten gericht zijn op oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek of scholing met internationale aspecten.
  • Het kan een stage aan een gerenommeerd instituut betreffen als oogarts, basisarts of student, voor een aantal maanden tot een half jaar.
  • De kandidaat kan Nederlander zijn, die naar het buitenland gaat ofwel Indonesier, die naar Nederland komt.
  • Bij uitzondering kan voor een zeer jonge onderzoeker een eerste kennismaking met een belangrijk congres hier onder vallen. Een oogheelkundige basiscursus dient bij voorkeur in Europa plaats te vinden. Voor het uitgeven van een proefschrift wordt geen subsidie gegeven. 

Aanvragen

Per email of per brief.

Meesturen

Gebruikelijke informatie, zoals plan, doel, begroting, curriculum vitae en aanbevelingen van hoogleraren en direct betrokkenen.
Ook wil het fonds graag weten waar nog meer subsidie wordt aangevraagd en al dan niet is toegezegd. 

Relevante links