Subsidie voor onderzoek naar sekse- en gendergerelateerde verschillen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor aanvullend onderzoek op basis van bestaande cohortdata of aanhangend aan lopend (interventie)onderzoek om meer inzicht en kennis op te bouwen over de verschillen tussen mannen en vrouwen (sekse en gender) die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie binnen het preventiedomein. De subsidie kan worden aangevraagd door onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool of kenniscentrum. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- oor projecten met een looptijd van maximaal 12 maanden. 

Toepassing

Het doel van deze subsidieoproep is meer inzicht en kennis opbouwen over de verschillen tussen mannen en vrouwen (sekse en gender) die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie binnen het preventiedomein. 

Deze specifieke subsidieoproep is gericht op aanvullend onderzoek op basis van bestaande cohortdata of aanhangend aan lopend (interventie)onderzoek. Het onderzoek betreft het aantonen van de verschillen tussen mannen en vrouwen en waar mogelijk nader onderzoeken hoe deze verschillen kunnen worden verklaard. Indien mogelijk geeft het onderzoek ook aanknopingspunten voor hoe deze verschillen kunnen worden voorkomen in beleid en praktijk.

In deze oproep kun je uitgewerkte subsidieaanvragen indienen gericht op onderzoek naar sekse- en gender-gerelateerde verschillen door het uitvoeren van aanvullend onderzoek en/of voor het doen van secundaire analyses op een lopend cohort of aanhangend aan een lopende (interventie)studie. Aanvullende data verzameling ten behoeve van de secundaire analyses/aanvullend onderzoek kan ook in de subsidieaanvraag opgenomen worden.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool of kenniscentrum kunnen een aanvraag indienen.

De hoofdaanvrager is werkzaam bij een in Nederland gevestigd kenniscentrum, of bij een in Nederland gevestigde onderzoeksinstelling.

Voorwaarden

Je aanvraag dient te voldoen aan een aantal relevantie- en kwaliteitscriteria.
Deze kun je terugvinden vanaf pag. 3 van bijgaande subsidieoproep.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- (inclusief eventueel verschuldigde BTW) voor projecten met een looptijd van maximaal 12 maanden. Het totaal budget voor deze ronde vanuit de subsidieverstrekker bedraagt € 600.000,-.

Aanvragen

Online, via de website van de verstekker (zie links).