Subsidie voor onderzoek naar slokdarmkanker, darmkanker, NASH/NAFLD en aanhoudende onbegrepen buikklachten

Subsidies
Subsidie voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en nietcommerciële onderzoeksinstituten gericht op gericht op de vroege opsporing van slokdarmkanker, darmkanker en NASH/NAFLD alsmede op het tijdig en juist diagnosticeren bij aanhoudende onbegrepen buikklachten. Aanvragen gericht op behandelingen van bovengenoemde aandoeningen vallen expliciet buiten de focus van deze subsidieoproep. De subsidie kan worden aangevraagd door onderzoekers van Nederlandse universiteiten en nietcommerciële onderzoeksinstituten. Het totale subsidiebedrag is vastgesteld op maximaal €250.000 per aanvraag, maar de verstrekker verwacht juist ook kleinere aanvragen te ontvangen. Naar verwachting is het budget toereikend om 5 à 6 aanvragen toe te kennen.

Toepassing

Subsidie voor onderzoek op het gebied van slokdarmkanker, darmkanker, NASH/NAFLD en aanhoudende onbegrepen buikklachten. De subsidieverstrekker streeft bij honoratie naar een zo goed mogelijke spreiding van bovengenoemde onderwerpen.

De aanvraag dient een duidelijk einddoel te hebben waarmee een concreet probleem wordt aangepakt met als doel dat dit leidt tot een klinisch zichtbare verbetering voor de patiënt.

Doelgroep

Het aanvragen van subsidie staat open voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en nietcommerciële onderzoeksinstituten.

Voorwaarden

 • Het project heeft een duur van maximaal 4 jaar
 • Het project draagt bij aan de missie en strategie van de verstrekker
 • Het project moet te financieren zijn met het beschikbare subsidiebedrag
 • Indien financiële steun uit andere bronnen voor de uitvoering van het project noodzakelijk is, en de extra benodigde financiering meer dan 30% van het totale projectbudget bedraagt dan dient de projectleider vóór het indienen van de aanvraag contact op te nemen met de verstrekker
 • Het grootste deel van het subsidiebedrag is bedoeld voor de aanstelling van personeel

Restricties

 • Aanvragen gericht op behandelingen van bovengenoemde aandoeningen vallen expliciet buiten de focus van de call
 • In de regel worden de volgende materiële kosten niet vergoed
  • Aanschaf van apparatuur
  • Kosten die voortvloeien uit het gebruik van apparatuur
  • Kosten voor infrastructuur zoals huisvesting, algemene laboratoriumfaciliteiten en kantoorautomatisering
  • Kosten voor een benchfee
  • Overheadkosten

Subsidie

Het totale subsidiebedrag is vastgesteld op maximaal €250.000 per aanvraag, maar de verstrekker verwacht juist ook kleinere aanvragen voor indiening.
In totaal is er voor deze call een maximaal budget beschikbaar van €1.250.000, waarbij de verstrekker ernaar streeft om in 2020 5 à 6 subsidies toe te kennen.

Aanvragen

Zie ook de bijlage.

Vooraanvraag
Onderzoekers kunnen subsidie aanvragen door gebruik te maken van het vooraanmeldingsformulier dat beschikbaar is op de website van de verstrekker (zie links). 
De digitale versie van de vooraanmelding dient uiterlijk 13 april 2020 om 12:00 uur door de verstrekker ontvangen te zijn. Deze versie dient voorzien te zijn van digitale handtekeningen.
De digitale versie kun je verzenden naar research@mlds.nl

Volledige aanvraag
De volledige aanvraag dient een uitwerking te zijn van het concept en de hypothese zoals beschreven in de vooraanvraag. De volledige aanvraag dient uiterlijk 31 juli 2020 om 12:00 uur door de verstrekker ontvangen te zijn. Deze versie dient eveneens voorzien te zijn van digitale handtekeningen.