Subsidie voor onderzoek onderwijs

Subsidies, Fondsen
Subsidie ter ondersteuning van onderzoeksprojecten in samenwerkingsverband in het onderwijs, mede gericht op verbetering van het onderwijs. Het subsidieprogramma staat open voor samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en een breed scala aan mensen uit de onderwijspraktijk, waaronder schooldistricten, districtskantoren binnen het onderwijs, overheidsonderwijsorganisaties, universiteiten, gemeenschapsorganisaties, buitenschoolse aanbieders van onderwijs, informele opvoeders en andere sociale sectoren die het leven van de leerlingen aanzienlijk beïnvloeden. De subsidie kan betrekking hebben op een breed aantal activiteiten, zoals onderzoeksactiviteiten, onderzoeksinfrastructuur, outreach, communicatie en het opbouwen van relaties en capaciteitsontwikkeling. De subsidie bedraagt maximaal $ 400.000, incl. 15% indirecte kosten. De verstrekker van de subsidie is een internationaal fonds, de subsidie kan dan ook internationaal worden aangevraagd. Voorstellen worden aanvaard vanuit de VS en internationaal, maar alle voorstellen moeten in het Engels worden ingediend en de budgetten moeten in Amerikaanse dollars worden ingediend. Wanneer je de subsidie wilt aanvragen moet je in eerste instantie online aangeven dat je de intentie hebt om deze subsidie aan te vragen. Hierna kun je vervolgens online de volledige aanvraag indienen.

Toepassing

Het programma is bedoeld ter ondersteuning van gezamenlijke onderzoeksprojecten in het onderwijs gericht op kennisvergaring en de verbetering van het onderwijs in brede zin. 
Uitgangspunt is dat de gesubsidieerde projecten leiden tot nieuwe inzichten in de processen, praktijken en het beleid die het onderwijs voor leerlingen, opvoeders, scholen, universiteiten, gezinnen en gemeenschappen verbeteren.

Door het aangaan van samenwerkingsverbanden kunnen diverse vormen van expertise worden betrokken bij het genereren van kennis over urgente problemen in de onderwijspraktijk. De subsidie staat daarom open voor partnerschappen tussen onderzoekers en een breed scala aan partijen uit de onderwijspraktijk, waaronder onderwijsstichtingen en onderwijsregio's, overheidsonderwijsorganisaties, universiteiten, gemeenschapsorganisaties, buitenschoolse aanbieders, informele opvoeders en andere sociale sectoren die het leven van de leerlingen aanzienlijk beïnvloeden.

Hoewel dit beursprogramma openstaat voor alle partnerschapssamenwerkingen in een reeks leercontexten, moedigt de subsidieverstrekker vooral ook partnerschappen aan die wetenschappers en instellingen voor hoger onderwijs, geografische plattelandslocaties en partnerschappen met organisaties en gezinnen op het platteland omvatten.

Projecten die gefinancierd kunnen worden kunnen o.a. betrekking hebben op, (maar niet beperkt tot) :

 • Onderzoeksactiviteiten
 • Onderzoeksinfrastructuur
 • Outreach, communicatie en het opbouwen van relaties
 • Capaciteitsontwikkeling

Voorwaarden

 • Voorstellen moeten betrekking hebben op onderzoek en andere activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen academische onderzoeker(s) en een breed scala aan beroepsbeoefenaars in het onderwijs
 • Principal Investigators (PI's) en Co-PI's die een aanvraag indienen worden geacht een verdiend doctoraat te hebben in een academische discipline of professioneel veld, of aantoonbare professionele ervaring te hebben die geschikt is voor dit programma
 • De PI moet zijn aangesloten bij een non-profitorganisatie die bereid is om als beheerorganisatie te fungeren als de subsidie wordt toegekend
 • De PI die verbonden is aan de beherende organisatie voor deze subsidie kan zowel de beoefenaar als de onderzoeker van het samenwerkingsverband zijn. Ten minste één co-PI moet afkomstig zijn van de andere aangesloten organisatie(s)
 • Voorstellen worden aanvaard vanuit de VS en internationaal, maar alle voorstellen moeten in het Engels worden ingediend en de budgetten moeten in Amerikaanse dollars worden ingediend

Restricties

 • De voorgestelde duur mag niet langer zijn dan 3 jaar
 • PI's en co-PI's mogen niet meer dan één onderzoeksvoorstel tegelijk bij het verstrekkende fonds indienen

Subsidie

De subsidie bedraagt $400.000, inclusief maximaal 15% indirecte kosten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Procedure
Het aanvragen van deze subsidie gaat in twee stappen:

 1. Je moet online kenbaar maken dat je deze subsidie wilt aanvragen 
 2. Hierna kun je online de volledige aanvraag indienen