Subsidie voor onderzoek op het gebied van ecologische landbouw en de biologische geneeskunde

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biologische en biodynamische voedselproductie of andere methoden die dit doel bevorderen. Ook verstrekt het fonds financiële ondersteuning voor onderzoek naar de rol van het dieet bij de behandeling van ziekten en het versterken van de weerstand van het lichaam, zoals onderzoek naar welk type dieet en voeding het lichaam nodig heeft, de impact van verschillende voedingskeuzes op de lichaamsfuncties en de daarmee samenhangende voedingskwesties. Ook is er financiële ondersteuning mogelijk voor onderzoek naar een gezondere levensstijl, een schoner milieu en een actievere levensstijl in de buitenlucht. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie voor onderzoek op het gebied van de complementaire geneeskunde. Het fonds wil in de eerste plaats strategische en innovatieve projecten met een proefkarakter ondersteunen, evenals onderzoek dat zeer nieuwswaardig is en dat niet alleen eerdere bevindingen bevestigt. Het fonds ondersteunt ook participatieve onderzoeksprojecten, waarbij bijvoorbeeld boeren en wetenschappers samenwerken om onderzoeksvragen en -methoden te identificeren en gezamenlijk de resultaten te evalueren. Interessant is dat aanvragen vanuit de hele wereld kunnen worden gedaan. Het is ook mogelijk om een beurs aan te vragen, maar deze worden normaal gesproken alleen toegekend voor onderzoeksgerelateerde projecten.

Toepassing

Internationale subsidie voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biologische en biodynamische voedselproductie of andere methoden en oriëntaties die dit doel bevorderen. Voorbeelden van onderzoek dat kan worden ondersteund is hoe dergelijke gewassen waarvoor momenteel pesticiden nodig zijn, op een kwalitatieve en efficiënte manier biologisch kunnen worden geteeld om beter en gezonder voedsel te produceren. Ook kan onderzoek naar een betere bereiding en opslag van voedsel, alsmede de analyse van de voedselkwaliteit, worden ondersteund.

Ook verstrekt het fonds financiële ondersteuning voor onderzoek naar de rol van het dieet bij de behandeling van ziekten en het versterken van de weerstand van het lichaam, zoals onderzoek naar welk type dieet en voeding het lichaam nodig heeft, de impact van verschillende voedingskeuzes op de lichaamsfuncties en de daarmee samenhangende voedingskwesties. Ook is er financiële ondersteuning mogelijk voor onderzoek naar een gezondere levensstijl, een schoner milieu en een actievere levensstijl in de buitenlucht.

Daarnaast verstrekt het fonds subsidie voor onderzoek op het gebied van de complementaire geneeskunde.

De nadruk moet liggen op wetenschappelijk onderzoek en in de eerste plaats op toegepast onderzoek. Fundamenteel onderzoek op gebieden als bijvoorbeeld moleculaire biologie en genetisch onderzoek kan worden ondersteund als het duidelijkheid verschaft over causale verbanden die als direct waardevol kunnen worden beschouwd voor verder onderzoek in verband met het doel van het fonds.

Naast de financiering van wetenschappelijk onderzoek kan het fonds in mindere mate subsidie verlenen voor projecten die bedoeld zijn om onderzoeksresultaten in de praktijk te brengen, bijvoorbeeld voor opleidingsactiviteiten, documentatieprojecten, boekprojecten of conferenties. 

Het fonds verwelkomt ook aanvragen voor planningssubsidies. Dit kan zijn voor het organiseren van seminars/workshops over het onderwerp dat de aanvrager wil bestuderen, om een betere basis te krijgen voor een definitieve aanvraag (die ook naar andere financieringsinstanties kan worden doorverwezen) en als onderdeel van een dialoog tussen wetenschappers en de wetenschappelijke adviesraad.

Het fonds wil in de eerste plaats strategische en innovatieve projecten met een proefkarakter ondersteunen, evenals onderzoek dat zeer nieuwswaardig is en dat niet alleen eerdere bevindingen bevestigt. Het fonds ondersteunt ook participatieve onderzoeksprojecten, waarbij bijvoorbeeld boeren en wetenschappers samenwerken om onderzoeksvragen en -methoden te identificeren en gezamenlijk de resultaten te evalueren.

Werkgebied

Het fonds heeft geen beperkingen ten aanzien van uit welk land een aanvraag kan worden ingediend. Aanvragen van over de hele wereld zijn derhalve welkom.

Aanvragen die niet uit Europa komen
Voor aanvragen die niet uit Europa komen geeft het fonds het advies om een samenwerking te hebben met een Zweedse instelling waar de partner betrokken is bij het onderzoeksproject. Bij je subsidieaanvraag moet je in dat geval de details van de samenwerking beschrijven.

Voorwaarden

 • Zie onder toepassing
 • De aanvrager heeft geen formele voorwaarden, anders dan dat de subsidieaanvrager een instelling moet zijn, zoals bijvoorbeeld een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling.

Restricties

Het fonds ondersteunt geen hulpprojecten waarbij bijvoorbeeld de ontwikkeling van maatschappelijke functies of het geven van trainingen wordt gepland.

Aanvragen

Een aanvraag bestaat uit drie documenten:

 • Aanvraagformulier (zie bijlage)
 • Application data sheet (zie bijlage)
 • Projectomschrijving

  Er is geen formulier of sjabloon voor dit document
  De volgende aspecten moeten in de projectbeschrijving worden beschreven:

  • Welk probleem of welke vraag moet worden opgelost/beantwoord? Welk idee of welke visie moet worden getest of verder ontwikkeld?

  • Wat is de hypothese?

  • Doel of doel/doel

  • Hoe is het project relevant voor de doelstellingen van de stichting?

  • Huidige situatie, actuele internationale kennis/onderzoek (inclusief referenties) en conclusies

  • Materiaal en methoden

  • Verwachte resultaten en het belang ervan. Hoe worden de resultaten geëvalueerd? Hoe wordt het project gedocumenteerd en verspreid?

  • Tijdschema

  • Begroting en informatie over financiering door andere organisaties

  ​​​Aan het einde van de projectbeschrijving dienen de kwalificaties en referenties van de aanvrager en medeaanvragers te worden vermeld, met name binnen het gebied dat het fonds ondersteunt. Dit gebeurt vaak via een C.V.
  De projectbeschrijving inclusief eventuele bijlagen en aanvullingen dient als één (1) PDF-bestand te worden opgestuurd.
  Indien de projectbeschrijving in een ander gegevensformaat of als meer dan één bestand wordt opgestuurd, wordt de aanvraag geretourneerd.

Let op
Vanwege de Corona-pandemie kunnen aanvragers van buiten Zweden het ondertekende aanvraagformulier per e-mail versturen als gescand PDF-bestand. Het fonds moet het aanvraagformulier nog steeds ontvangen als een ingevuld PDF-formulier, dus in dit geval moeten twee bestanden met het aanvraagformulier per e-mail worden verstuurd!

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand