Subsidie voor onderzoek, scholarships of studiereizen op het gebied van transfusiegeneeskunde

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financieel en facilitair ondersteunen van onderzoek op het gebied van transfusiegeneeskunde én middels scholarships of studiereizen het toegankelijk maken van de in ons land en elders aanwezige kennis.

Toepassing

Het fonds ondersteunt onderzoek op het gebied van de transfusie geneeskunde in de regio Noord-oost Nederland. De doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers en afstuderenden aan het UMCG, de RUG en gelieerde ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in het noorden.

Je kunt subsidie aanvragen voor onderzoek. Ook is het mogelijk een sholarship aan te vragen.

Subsidie onderzoek
Het onderzoeksgebied is het vakgebied hematologie, benigne, maligne aandoeningen en bloedstollingsstoornissen. Transfusiegeneeskundig onderzoek is gericht op rode bloedcellen/bloedplaatjes en ook op stamcellen die bijv. geïsoleerd worden uit bloed of beenmerg en die teruggegeven worden aan patiënten in het kader van een stamceltransplantatie.

Sholarships
Scholarships worden toegekend om afstuderenden een bijdrage te verschaffen voor onderzoek/stage in het werkgebied hematologie, in een laboratorium, bloedbank of de ziekenhuis. Daarnaast is ondersteuning mogelijk voor congresbezoek, bijv. voor het presenteren van een poster, een voordracht bij een congres of deelname daaraan.

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op bovengenoemde activiteiten.

Subsidie

Sholarship
Het fonds heeft per jaar een bedrag beschikbaar. Aanvragen is mogelijk totdat het maximum van het hiervoor begrote bedrag is bereikt. 

Onderzoek
De hoogte van subsidiebedragen is beperkt tot € 15.000 per project. 

Aanvragen

Via online aanvraagformulieren (zie links).