Subsidie voor onderzoek tegen seksueel misbruik van kinderen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor non-profitorganisaties die innovatief onderzoek ontwikkelen dat zal leiden tot echte, blijvende veranderingen voor de digitale veiligheid van kinderen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan onderzoek dat de technologische industrie kan helpen bij haar aanpak van de bestrijding van online seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen (CSEA). De subsidie kan wereldwijd worden aangevraagd door non-profitorganisaties, waaronder onderzoeksinstellingen en academische instellingen, maatschappelijke organisaties, NGO's en internationale organisaties. In totaal is er voor deze oproep $ 800.000 beschikbaar. Per aanvraag is er een bedrag variëren van $ 20.000 tot  $ 250.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds wil een einde maken aan alle vormen van geweld tegen kinderen en verstrekt subsidie voor innovatief onderzoek dat van invloed kan zijn op relevant beleid en productontwikkeling, waarbij prioriteit wordt gegeven aan onderzoek dat de technologische industrie kan helpen bij haar aanpak van de bestrijding van online seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen (CSEA). 

Het fonds steunt bruikbaar onderzoek dat zal leiden tot echte, blijvende veranderingen voor de digitale veiligheid van kinderen. 

Het fonds is een flexibel financieringsinstrument dat nieuwe en opkomende uitdagingen identificeert, investeert in innovatieve initiatieven die het potentieel hebben om te worden overgenomen en opgeschaald, en bewijs, gegevens en lering genereert om het beleid te informeren en de impact van programma's te vergroten.

Voor deze Open Call is het fonds geïnteresseerd in innovatief onderzoek dat bruikbare inzichten oplevert die van invloed kunnen zijn op product- en beleidsontwikkeling, waarbij prioriteit wordt gegeven aan onderzoek dat de technologische industrie kan helpen bij haar aanpak van de bestrijding van online online seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen (CSEA).

De Open Oproep van 2021 is gericht op onderzoek om online CSEA beter te begrijpen en te bestrijden, met name academisch of toegepast onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve, kwalitatieve of gemengde methoden binnen de vier specifieke gebieden - met de nadruk op het vergroten van ons inzicht in en het bieden van toepassing van:

 • Doeltreffendheid en impact van interventies en kaders voor afschrikking en preventie van online CSEA, met inbegrip van inzicht in de trajecten van daders en de digitale ervaringen van kinderen.
  Dit omvat de versterking van het feitenmateriaal voor: doeltreffende, bruikbare rapportage door de sector met het oog op onderzoek door de bevoegde autoriteiten; doeltreffende educatie- en hulpverleningsstrategieën; en versterking van de capaciteit van alle belanghebbenden om online aanranding te voorkomen, te verstoren en aan te pakken
 • Evoluerende technologie kan nieuwe bedreigingen met zich meebrengen of bestaande verergeren door bij te dragen tot veranderingen in het gedrag van daders of kinderen of door nieuwe uitdagingen en risico's te creëren. Onderzoek zou oplossingen kunnen opleveren om in te spelen op de gevolgen van evoluerende technologie, bijvoorbeeld de opsporing van misbruik in geëncrypteerde omgevingen of realtimeverslaglegging bij livestreams. Dit aandachtsgebied omvat ook mogelijke oplossingen en kansen die door technologische ontwikkelingen worden geboden voor risicobeperking en betere instrumenten en strategieën rond gedragsinterventies.

 • Welzijn, samenwerking en steun, met inbegrip van zinvolle hulpmiddelen voor overlevenden, verbetering van het welzijn en de weerbaarheid van personeel zoals content moderators en anderen, alsmede verbetering van de samenwerking tussen alle sectoren die werken aan het beëindigen van online CSEA.

 • Beleids- en juridische overwegingen zijn van cruciaal belang om het afschrikkingseffect en de reactie op online CSEA vorm te geven. Het onderzoek zou het volgende kunnen omvatten: beoordeling van de uitvoering van het beleid in de loop van de tijd en van maatregelen stroomopwaarts zoals benaderingen op het gebied van volksgezondheid of veiligheid-by-design; aandacht voor aan de leeftijd aangepaste ontwerpen en ervaringen, en inzicht in de wijze waarop privacy en de waarborging van de rechten van kinderen samenvallen met de strijd tegen CSEA.

Het fonds is geïnteresseerd in het ontvangen van voorstellen van non-profitorganisaties die innovatief onderzoek ontwikkelen dat bruikbare inzichten oplevert die van invloed kunnen zijn op product- en beleidsontwikkeling, waarbij prioriteit wordt gegeven aan onderzoek dat kan helpen de aanpak van de technologie-industrie in de strijd tegen online CSEA te onderbouwen. 

Werkgebied

Wereldwijd.

Het fonds moedigt voorstellen aan van onderzoekers, of samenwerking met onderzoekers, die gevestigd zijn in of situationeel bekend zijn met het land/de landen waarnaar onderzoek wordt gedaan, alsmede aanvragers uit diverse contexten, landen en culturen, evenals aanvragen met vertegenwoordiging uit of met deelname van landen uit het zuiden.

Doelgroep

Non-profitorganisaties (d.w.z. onderzoeksinstellingen en academische instellingen, maatschappelijke organisaties, NGO's, internationale organisaties).

Consortia worden ook aangemoedigd om een aanvraag in te dienen; de organisatie die de aanvraag indient, wordt echter beschouwd als de belangrijkste begunstigde en moet een non-profitorganisatie zijn, die alle contractuele verantwoordelijkheden op zich neemt. Samenwerking met andere belanghebbenden zoals particuliere bedrijven, rechtshandhavingsinstanties, de overheid, enz. wordt aangemoedigd; de hoofdaanvrager moet echter een non-profitorganisatie zijn.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een wettelijk geregistreerde non-profitorganisatie
 • Het onderzoek heeft betrekking op een of meer van de bovengenoemde activiteiten
 • Alle financiering gaat naar een instelling, niet naar individuele personen
 • De leider van het onderzoeksproject mag slechts één voorstel indienen, hoewel projectleiders ondersteunend onderzoeker kunnen zijn bij een andere aanvraag
 • de aanvragende organisatie moet minimaal kunnen aantonen dat zij over relevante voorafgaande expertise en/of onderzoekservaring beschikt
 • De organisatie heeft een veiligheidsbeleid (inclusief gegevensbescherming) of geeft aan dat zij bereid is een beleid te ontwikkelen

Zie ook de bijlage.

Subsidie

Totale subsidie call
Voor deze call is in totaal $ 800.000 beschikbaar.

Subsidie per aanvraag
De bedragen variëren van  $ 20.000 tot  $ 250.000. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.