Subsidie voor onderzoek, toegepaste kennis, voorlichting en educatie

Fondsen, Prijzen
Prijs voor een uitmuntende prestatie in onderzoek naar, voorlichting over of verantwoord gebruik van het kronendak van tropische regenwouden. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000 verbonden.

Toepassing

De prijs wordt eens in de vijf jaar toegekend voor een uitmuntende prestatie in onderzoek naar, voorlichting over of verantwoord gebruik van het kronendak van tropische regenwouden.

Doelgroep

Natuurlijke personen.

Voorwaarden

De prestatie bevordert het wetenschappelijk inzicht of is er niet in strijd mee. Zij is vernieuwend, vrij en individueel, niet collectief of verplicht ondergeschikt aan plannen van anderen.

Prijs

Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,= (duizend Euro) en een ereteken.

Aanmelden

Schriftelijke aanmelding. Iemand kan zichzelf of iemand anders kandidaat stellen. 

Het dossier moet minstens bevatten:

  • een aanbiedingsbrief met de redenen van kandidering
  • een curriculum vitae en specifiek werkstuk van de kandidaat
  • Een lijst van andere werkstukken zoals publicaties, films, kunstwerken of internet-communicaties mag zo nodig worden toegevoegd