Subsidie voor onderzoeksprojecten en activiteiten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor kleinschalige onderzoeksprojecten op het gebied van astma en COPD en activiteiten van, voor en door patiënten met astma of COPD.

Toepassing

De stichting astmabestrijding subsidieert kleinschalige wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van astma en COPD. Daarnaast worden ook activiteiten ondersteund van, voor, en door patiënten met astma of COPD. 

Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor proefschriften, congressen, cursussen en onderzoeksstages.

Subsidiebudget

Jaarlijks is een bedrag van ongeveer 200.000 euro beschikbaar voor 6-8 projecten.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om projecten die direct of indirect ten goede komen aan patiënten met astma, chronisch obstructieve longaandoeningen en andere luchtwegaandoeningen, alsmede de gevolgen daarvan.
  • Binnen dit kader kunnen projecten gericht zijn op behandeling, wetenschappelijk onderzoek; medisch onderwijs en/of nascholing of andere onderwerpen passend binnen de doelstelling

Aanvraagperiode

Er zijn jaarlijks twee indiendingstermijnen: 15 februari en 15 september.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlage).

Je moet het ondertekende aanvraagformulier opsturen per mail en per post, samen met een specificatie van de personeelskosten.