Subsidie voor onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak

Subsidies, Fondsen

Het financieel ondersteunen van onderzoek door studenten en/of onderzoekers bij onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak. 

Toepassing

Financiering van wetenschappelijk onderzoek door studenten en/of onderzoekers bij onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak.

Er zijn subsidiemogelijkheden voor: