Subsidie voor ontdekkingsreizigers, wetenschappers, onderwijzers, verhalenvertellers, natuurbeschermers, technologen en vele anderen

Fondsen, Beurzen
Subsidie voor particuliere personen die werken aan gedurfde, innovatieve en transformerende projecten op het gebied van wetenschap, natuurbehoud, verhalen vertellen, onderwijs en technologie die aansluiten bij een of meer van onze aandachtsgebieden van de subsidieverstrekker, namelijk de oceaan, land, dieren in het wild, historie en cultuur en menselijk vernuft. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden, met verschillende instapmomenten, de meest hiervan zijn alleen op uitnodiging. Er is echter ook een instapmoment voor personen die nog geen subsidie hebben gekregen van de verstrekker, bezig zijn om zich te vestigen in hun vakgebied en meer ervaring hopen op te doen met het leiden van projecten. Deze subsidie bedraagt maximaal $ 20.000 en biedt unieke mogelijkheden voor training, netwerken, coaching, mentorschap, en meer van experts, medewerkers, partners, en forums die verbonden zijn met de subsidieverstrekker. 

Toepassing

Deze regeling is je toegangspunt tot de subsidieverstrekker en kun je aanvragen als je nog geen subsidie hebt gekregen van de verstrekker, bezig bent om jezelf verder te vestigen in je vakgebied, meer ervaring hoopt op te doen met het leiden van projecten, en geïnteresseerd bent om lid te worden van de community van de verstrekker.

Door middel van subsidies en investeringen steunt de community achter de subsidieverstrekker een internationale gemeenschap van wetenschappers, onderwijzers, verhalenvertellers, natuurbeschermers, technologen en vele anderen die o.a. actief zijn op onderstaande gebieden.

Oceaan
Inspiratie, voorlichten, behouden en beschermen van al het mariene leven. 

Landschappen en planeet
Onderwijzen en engageren om de kritieke en gevarieerde landschappen van onze planeet te behouden en te beschermen.

Wilde dieren
Inspireren, opvoeden en betrekken bij het behoud en de bescherming van kritieke soorten wilde dieren over de hele wereld.

Menselijke geschiedenis en culturen
Inspireren, o[voeden en de menselijke geschiedenis en culturen beter begrijpen.

Menselijke vindingrijkheid
Inspireren, onderwijzen en nieuwe en innovatieve benaderingen vinden om onze dringendste uitdagingen op te lossen.

Werkgebied

Internationaal.

Doelgroep

Particuliere personen.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet minimaal 18 jaar oud zijn
  • De projecten moeten ten minste zes maanden na de indieningstermijn van start gaan, zodat de toegekende middelen op tijd ontvangen kunnen worden
  • Als je aan een project buiten je eigen land of gemeenschap werkt, moet je ten minste één plaatselijke medewerker in je team opnemen die aanzienlijk bij het project betrokken is
  • Je mag als projectleider slechts voor één project tegelijk een voorstel indienen
  • De persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project moet de aanvraag schrijven en als projectleider worden vermeld

Subsidie

Tot maximaal $20.000 en unieke mogelijkheden voor training, netwerken, coaching, mentorschap, en meer van collega explorers, experts, medewerkers, partners, en forums.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode.