Subsidie voor ontwerpers en organisaties op het gebied van zorg en welzijn

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor nieuwe of bestaande samenwerkingsverbanden van gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen met een aandoening om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving. De subsidie bestaat uit twee fasen, en is voor beide fasen maximaal 120.000 euro. 

Toepassing

Subsidie voor ontwerpers in samenwerking met partijen uit de zorg en welzijn voor het maken van ontwerpvoorstellen of -strategieën die ervoor zorgen dat mensen meer zelf aan het roer kunnen staan als het over hun gezondheid gaat

Het moet hierbij gaan om een ontwerpend onderzoek op (één van) de onderstaande ontwerpopgaven.

Ontwerpopgave 1: eigen regie in het alledaagse leven
Iedereen, ook iemand met (nog g)een chronische aandoening, leidt graag zijn/haar leven op een eigen manier. Welke producten, ruimtelijke interventies of sociale strategieën kunnen we inzetten in de nabije omgeving om hun regie, autonomie en (zelf)redzaamheid te versterken.

Ontwerpopgave 2: versterking van samenredzaamheid
Ook een actief sociaal leven draagt voor velen bij aan het gevoel van welbevinden. Een gezonde leefomgeving met aantrekkelijke plekken waar sociale netwerken kunnen gedijen, kan hieraan bijdragen. Door (nieuwe) mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, worden netwerken groter en sterker. 

Ontwerpopgave 3: mensgerichte gezondheidsconcepten
Nederland kent een betrouwbaar gezondheidsstelsel dat veel mogelijk maakt en bijdraagt aan onze gezondheid. Hoe komen we tot nieuwe gezondheidsconcepten, waarin de behoeften en mogelijkheden van mensen met een aandoening (nog meer) als vertrekpunt wordt genomen, en hoe kunnen we de regie van (zorg)professionals, mantelzorgers en mensen met een aandoening binnen dit stelsel versterken, opdat hun waarden, kennis, kunde en ervaringen optimaal benut worden.

Doelgroep

Ontwerpers, samen met samenwerkingspartners op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op het door ontwerpers, samen met samenwerkingspartners op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, te werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt daarnaast op onderstaande punten gelet.

 • De relevantie van het vraagstelling
 • De kwaliteit van het plan van aanpak
 • Mate van vernieuwing
 • De betrokken partijen en hun expertise
 • De wijze waarop de samenwerking met mensen uit de doelgroep vorm krijgt
 • De rol van de ontwerper(s)
 • De coherentie tussen bovengenoemde onderdelen

Subsidie

Per project maximaal € 40.000,- voor de eerste fase van het project
Hiervan is maximaal €20.000,- bestemd voor de inzet van ontwerpkracht, en maximaal €20.000,- voor de samenwerkingspartners op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
De eerste fase loopt van maart tot en met november 2020 en resulteert in een uitgewerkt (project)plan waarmee subsidie kan worden aangevraagd voor het vervolg.

Voor de tweede fase is per project een budget van € 80.000 beschikbaar
Hiervan is maximaal €40.000,- beschikbaar voor de inzet van ontwerpkracht, en maximaal €40.000,- voor de samenwerkingspartners op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
De aanvraagronde voor de tweede fase is te verwachten in november 2020. Deze tweede fase loopt van december 2020 tot en met december 2021.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Projectplan met een plan van aanpak waaruit blijkt welke activiteiten worden ondernomen (maximaal 10 pagina's en niet groter dan 5 MB)
 • Planning en begroting (maximaal 3 pagina's en niet groter dan 2 MB)
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Representatieve afbeelding van het project voor communicatiedoeleinden vanuit de fondsen

Let op
Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.