Subsidie voor ontwerpers, vormgevers en kleine zelfstandigen die producten met hun handen maken

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten waarbij ontwerpers, vormgevers en kleine zelfstandigen die producten met hun handen maken (ambachtslieden) samenwerken. De voorkeur gaat uit naar projecten waarin duurzaamheid of circulariteit een rol speelt. Voor deze open oproep is een maximaal budget van € 145.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten waarbij ontwerpers en beeldend kunstenaars een samenwerking aangaan met één of meerdere ambachtslieden om eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren, en zo de toekomst van deze ambachten te borgen.

Je projectvoorstel kan betrekking hebben op verkenningen, nieuwe gebruiken en/of toepassingen van traditionele en hedendaagse ambachten.

Interessant hierbij is dat het project diverse vormen kan hebben, zoals bijvoorbeeld experiment in materiaal en techniek, ontwerpend/artistiek onderzoek of een bijzondere samenwerking binnen een werkplaats- of een lab. De voorkeur gaat overigens uit naar projecten waarin duurzaamheid of circulariteit een rol speelt.

Doelgroep

Ontwerpers, vormgevers en kleine zelfstandigen.

Voorwaarden

 • Er kan alleen worden aangevraagd door ontwerpers
 • Het minimaal aan te vragen bedrag is € 7.500.
 • Er kan niet worden aangevraagd voor reguliere of reeds lopende activiteiten
 • Er kan niet worden aangevraagd voor reguliere bedrijfskosten, zoals huur en kantoorkosten
 • Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd
 • Na afloop van de oproep zal het fonds zich inspannen om de uitkomsten te delen en aandacht te besteden aan borging van de opgedane kennis, methode of vaardigheden voor de toekomst

Beoordelingscriteria

 • De innovatieve kwaliteit van het plan, inclusief de beoogde meerwaarde voor het ambacht
 • De artistieke / ambachtelijke kwaliteit van het werk van de aanvrager en ambachtsbeoefenaar
 • De betrokken deskundigheid en de kwaliteit van het plan van aanpak als geheel (denk hierbij aan diversiteit, inclusiviteit, draagvlak, regionale (culturele) inbedding en spreiding)
 • De wijze waarop de beoogde werkrelatie tussen ambachtslieden, kunstenaar/vormgever wordt ingericht
 • De wijze waarop verbindingen worden gelegd met maatschappelijke partijen en met publiek

De beoordeling heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere.

Subsidie

Voor deze open oproep is een maximaal budget van € 145.000 beschikbaar.
De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie uit een aanvullend budget dat beschikbaar is gesteld vanuit het ministerie van OCW voor volkscultuur (immaterieel erfgoed) voor drie rijkscultuurfondsen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan (max. 10 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat) waarin in ieder geval is opgenomen:
 • ​​​​​​​Begroting inclusief dekkingsplan (max. 2 pagina's A4 in pdf) die inzicht biedt in de kosten voor materiaal en werkuren
 • Beknopte CV's van de ontwerper en de ambachtsbeoefenaar (max. 2 pagina's A4 in pdf)
 • Portfolio's van de ontwerper en de ambachtsbeoefenaar (max. 15 pagina's A4 in pdf)
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden vanuit de fondsen (jpg, max 2MB).