Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. Je kunt subsidie aanvragen voor projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep professionele beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst. Per jaar is er ca. € 593.176 beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via het bijgaande aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie voor projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Doelgroep

 • Organisaties die projecten ontwikkelen met toegevoegde waarde voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst
 • Onderwijsinstellingen voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan een aantal inhoudelijke en praktische voorwaarden voldoen.

Inhoudelijke voorwaarden

 • De doelgroep van het project moet binnen de relevante disciplines vallen, te weten: ontwerp, illustratie, fotografie en/of beeldende kunst
 • Voorzie de aanvraag van een inhoudelijke onderbouwing waarom het project of de organisatie relevant is voor deze doelgroep(en)
 • Bij aanvragen boven de € 5000 ziet het fonds graag dat een substantieel deel van de begroting van het project wordt gedekt door financiering/bijdragen uit andere bron(nen)
 • Bij beoordeling wordt in overweging genomen of de beeldmaker(s) die een bijdrage lever(t)en een redelijke vergoeding ontvang(t)en
 • Bij beoordeling wordt in overweging genomen hoe het project of de aanvrager zich verhoudt tot de Code Diversiteit & Inclusie
 • Voor projecten of evenementen die al hebben plaatsgevonden kan geen bijdrage worden aangevraagd.

Praktische voorwaarden

 • Alleen aanvragen via het (online)formulier van de verstrekker
 • De aanvraag mag uit maximaal 8 pagina’s bestaan (inclusief aanvraagformulier), extra bijlages worden in principe niet doorgestuurd naar de adviescommissie
 • Zorg voor een heldere en overzichtelijke begroting inclusief dekkingsplan
 • Voeg de verschillende onderdelen samen tot één bestand en verzend het als PDF format
 • Neem voor het doen van een aanvraag kennis van het volledige reglement van het fonds

Restricties

Onderstaande aanvragen komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.

 • Projecten die andere doelgroepen en/of doelstellingen dan de genoemde bedienen
 • Projecten ten behoeve van of over individuele beeldmakers, tenzij deze van groot belang voor de desbetreffende discipline zijn en de aanvrager dit belang voldoende onderbouwt

Subsidie

Per jaar is er ca. € 593.176 beschikbaar.

Aanvragen 

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het aanvraagformulier vervolgens naar het fonds doormailen.

Let op
Het fonds ontvangt je aanvraag graag als 1 PDF-bestand van max. 8 pagina's, inclusief bijgaande aanvraagformulier.
Gebruik i.v.m. de leesbaarheid min. lettergrootte 11. 
Focus je bij een omvangrijk project op de specifieke elementen die van belang zijn voor de aanvraag bij het fonds.

Meesturen

 • Projectomschrijving
  Verwerk de volgende elementen in je projectplan:
  • Een beknopte omschrijving van het project
  • Doelstelling
  • Doelgroep
  • Het belang voor de doelgroep en/of het vakgebied
  • Communicatieplan
  • Planning
 • Begroting en dekkingsplan
  • Een realistische begroting in tabelvorm
  • Een realistisch dekkingsplan in tabelvorm (vermeld hier ook de status van eventuele subsidieaanvragen bij derden)

Let op
Mocht de aanvraag afwijken van bovenstaand format dan behoudt het fonds zich het recht om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand