Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. 

Toepassing

Subsidie voor projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben en die bestemd zijn voor een brede groep beeldmakers in één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.

Doelgroep

 • Organisaties die projecten ontwikkelen met toegevoegde waarde voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst
 • Onderwijsinstellingen voor één of meer van de disciplines ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

Voorwaarden

 • De doelgroep moet binnen de relevante disciplines vallen, te weten: ontwerp, illustratie, fotografie en/of beeldende kunst
 • Voorzie de aanvraag van een inhoudelijke onderbouwing waarom het project of de organisatie relevant is voor deze doelgroep(en)
 • Bij aanvragen boven de €5000,- ziet het fonds graag dat een substantieel deel van de begroting van het project wordt gedekt door financiering/bijdragen uit andere bron(nen)

Restricties

Onderstaande aanvragen komen niet voor financiële ondersteuning in aanmerking.

 • Projecten die andere doelgroepen en/of doelstellingen dan de genoemde bedienen
 • Projecten ten behoeve van of over individuele beeldmakers, tenzij deze van groot belang voor de desbetreffende discipline zijn en de aanvrager dit belang voldoende onderbouwt

Aanvragen 

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het aanvraagformulier vervolgens naar het fonds mailen.

Meesturen
Alle bijlagen samenvoegen tot één pdf document.

 • Projectplan
  • Wat houdt het project in, wat is de achtergrond?
  • Wat is de doelstelling van het project?
  • Voor welke doelgroep is het project relevant?
  • Wat is het belang van het project voor de doelgroep en/of het vakgebied?
  • Is er een communicatieplan? (indien van toepassing)
 • Planning (max. 1 A4)
  • Geef een realistisch en zo ver mogelijk uitgewerkt tijdsplan van het project
  • Wat is het verwachte verloop?
  • Met welke concrete data moet rekening worden gehouden?
 • Begroting en dekkingsplan (max. 2 A4)
  • Geef een realistische, sluitende begroting van het project in tabelvorm

Let op
Mocht de aanvraag afwijken van bovenstaand format dan behoudt het fonds zich het recht om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Relevante links