Subsidie voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen

Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen
Financiële ondersteuning voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de vorm van eenmalige donaties, stipendia en prijzen. In de periode 2020-2022 is er € 339.000 subsidie beschikbaar voor projecten die binnen de doelstelling van het fonds vallen.

Toepassing

Financiële ondersteuning voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars en gezelschappen en onderwijsinstellingen.

Sociale projecten
Ondersteuning van hulporganisaties en activiteiten van en voor ouderen.

Talentvolle kunstenaars
Ondersteuning Musici, stagiaires en de Debmanprijs

Gezelschappen en onderwijsinstellingen
Concours voor jongeren, ondersteuning dansopleiding en educatieve kinderpr

 

 

Werkgebied

Aanvragen dienen betrekking te hebben op de regio Den-Haag.
Hieronder verstaan we in dit geval Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer.

Voorwaarden

Sociale projecten

 • Bestemd voor sociale projecten in de Haagse regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer
 • De aanvrager beschikt niet over voldoende financiële middelen om het project te financieren
 • De steun is vooral gericht op het mogelijk maken van, bij voorkeur, afgebakende projecten, waarbij in principe geen projecten worden gesteund die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn

Talentvolle kunstenaars

 • Financiële ondersteuning van talentvolle kunstenaars, op het gebied van toneel, dans en muziek in de Haagse regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) in de vorm van stipendia en prijzen
 • Geen aanvragen voor uitvoeringen
 • De aanvrager moet bij de aanvraag verklaren niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) financiële middelen

Gezelschappen en onderwijsinstellingen

 • Financiële ondersteuning van gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de Haagse regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) in de vorm van donaties en prijzen. De stichting honoreert hierbij geen aanvragen voor uitvoeringen
 • De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te financieren
 • Aan activiteiten of projecten met een uitgesproken c.q. overwegend politiek of religieus karakter wordt geen financiële steun verleend

Werkgebied

Haagse regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer).

Subsidie

In de periode 2020-2022 is er € 339.000 subsidie beschikbaar voor projecten die binnen de doelstelling van het fonds vallen.

Aanvragen

Je moet eerst schriftelijk een conceptaanvraag indienen. Zie de bijlagen voor de procedure van de vooraanvraag.

Conceptaanvraag
Een concept aanvraag is opgebouwd  uit een brief van maximaal 2 A4 lang, opgebouwd uit de onderstaande onderdelen.
Vervolgens verstuur je deze brief per post in tweevoud naar het fonds. 

 • Naam organisatie, contactpersoon, adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer, e-mailadres en website
 • Korte omschrijving van uw organisatie
 • Omschrijving van het doel van de aanvraag 
 • Benodigde bedrag en indien van toepassing begroting
 • Verklaring dat project niet met eigen middelen kan worden gefinancierd en dat nog geen aanvang is gemaakt met het project
 • Korte omschrijving van geplande activiteiten
 • Aangeven waar de aanvraag nog meer is / wordt ingediend
 • Beoogde publiciteit
 • Brief is hooguit twee A4 lang

Definitieve aanvraag
Pas wanneer je door het fonds bent geïnformeerd over de uitkomst van je conceptaanvraag stel je een definitieve aanvraag op.

Relevante links