Subsidie voor oogheelkundig onderzoek, w.o. preventie van visuele invaliditeit en blindheid door glaucoom

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen en stimuleren van onderzoek en het verspreiden van kennis op het gebied van visuele invaliditeit en blindheid door glaucoom. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar.

Toepassingsgebied

  • Bevorderen van de oogheelkundige wetenschap en zorg, in het bijzonder gericht op de preventie van visuele invaliditeit en blindheid door glaucoom
  • Geven van voorlichting en het (doen) verzorgen van publicaties over glaucoom
  • Verwerven van financiële middelen om bovenstaande activiteiten te verwezenlijken en de Glaucoomvereniging (Nederlandse Vereniging van Glaucoompatiënten) te ondersteunen.

Voorwaarden

Activiteiten en onderzoek dienen gericht te zijn op het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap en zorg, in het bijzonder gericht op de preventie van visuele invaliditeit en blindheid door glaucoom.

Subsidie

Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar (bron: jaarrekening).

Aanvragen

Schriftelijk.

Relevante links