Subsidie voor oogheelkundig onderzoek, w.o. preventie van visuele invaliditeit en blindheid door glaucoom

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen en stimuleren van onderzoek en het verspreiden van kennis op het gebied van visuele invaliditeit en blindheid door glaucoom. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar.