Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers, en organisaties en projecten die zich richten op oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffer. Per jaar is er ca. € 95.740 subsidie beschikbaar. Per project ligt de subsidie over het algemeen tussen de € 4.250 en € 12.000. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers, indien deze geen aanspraak kunnen maken op sociale verzekeringswetgeving of een polis, of andere voorzieningen.
Daarnaast richt het fonds zich op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers.

Werkgebied

Nederland

Voorwaarden

 • De aanvraag dient betrekking te hebben op het (financieel)ondersteunen van oorlogsslachtoffers en/of verkeersslachtoffers
 • De aanvrager kan zowel een natuurlijke persoon zijn, als een rechtspersoon
 • Indien de aanvraag wordt gedaan door of namens een natuurlijke persoon, dient deze een oorlogsslachtoffer of verkeersslachtoffer te zijn, en geen aanspraak te kunnen maken op sociale verzekeringswetgeving, een polis of andere voorzieningen
 • Indien de aanvraag wordt gedaan door een project of rechtspersoon dient de aanvraag betrekking te hebben op het (financieel)ondersteunen van oorlogsslachtoffers en/of verkeersslachtoffers

Subsidie

Per jaar is er ca. € 95.740 subsidie beschikbaar.
Per project ligt de subsidie over het algemeen tussen de € 4.250 en € 12.000.

Aanvragen

Uitsluitend schriftelijk.

Meesturen

 • Naam en het adres van de aanvrager, alsmede diens geboortedatum indien de aanvrager een natuurlijk persoon is en de reden waarom men in aanmerking denkt te komen voor financiële ondersteuning door het fonds
 • Is de aanvrager een rechtspersoon dan dient een uittreksel uit de Kamer van Koophandel, niet ouder dan drie maanden, te worden meegestuurd
 • Een verklaring dat de kosten, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, niet of slechts gedeeltelijk worden gedekt door de sociale verzekeringswetgeving, dan weI door een polis

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand