Subsidie voor op de natuur gebaseerde oplossing waarbij biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden ingezet tegen klimaatverandering

Subsidies,
Fondsen
Internationale subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat mensen zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering, waarbij er gebruik wordt gemaakt van biodiversiteit en ecosystemen (EbA). De projecten kunnen een mondiale, thematische, regionale en/of landspecifieke focus hebben. De subsidie varieert van $ 50.000 tot $ 250.000. Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen via e-mail.

Toepassing

Het internationaal georiënteerde fonds verstrekt subsidie voor op ecosystemen gebaseerde aanpassing (EbA).
Hierbij gaat het om op de natuur gebaseerde oplossingen waarbij biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden ingezet om de kwetsbaarheid van menselijke gemeenschappen voor klimaatverandering te verminderen en hun veerkracht te vergroten.

Hierbij gaat het om een brede reeks benaderingen die het beheer van ecosystemen en ecosysteemdiensten omvatten om gemeenschappen minder kwetsbaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering - zoals het behoud, duurzaam beheer en herstel van ecosystemen (waaronder bossen, graslanden, wetlands, mangroves of koraalriffen) om de schadelijke gevolgen van klimaatgevaren te beperken (waaronder verschuivende patronen of niveaus van regenval, veranderingen in maximum- en minimumtemperaturen, zwaardere stormen en steeds wisselvalliger klimatologische omstandigheden).

Voorbeelden van mogelijke projecten

 • Gericht onderzoek naar de wijze waarop specifieke beperkingen voor aanpassing aan klimaatverandering door gebruik te maken van biodiversiteit en ecosystemen (EbA) kunnen worden overwonnen en lacunes in de kennis kunnen worden aangepakt (bijvoorbeeld economische waardebepaling, genderintegratie, het in kaart brengen van mitigerende nevenvoordelen, stimulansen voor investeringen van de particuliere sector, compromissen en beperkingen voor EbA, enz.)
 • Strategische proef- of demonstratieacties, met name wanneer het fonds een groot potentieel ziet voor opschaling via multilaterale fondsen (bv. GCF) en andere financieringsopties voor aanpassing, waarvoor het fonds rechtstreeks de capaciteit van de begunstigde(n) zou opbouwen
 • Proefprojecten voor innovatieve of "onbewezen" benaderingen van het aanpakken van de klimaatverandering door gebruik te maken van biodiversiteit en ecosystemen, waarbij het monitoren van de effecten kennis kan opbouwen op basis van kosten en baten (impact)
 • Integratie van methoden en -benaderingen van het aanpakken van klimaatverandering door gebruik te maken van biodiversiteit en ecosystemen in traditionele infrastructuurprojecten
 • Wegnemen van belemmeringen voor het opschalen van op biodiversiteit en ecosystemen gebaseerde aanpak van klimaatverandering op beleids- of landschapsniveau
 • Steun voor strategische en gerichte beleidsmainstreaming (bijv. integratie van op biodiversiteit en ecosystemen gebaseerde aanpak van klimaatverandering in een gemeentelijk plan)
 • innovatieve financieringsmechanismen  (bijv. stimuleringsregelingen voor gemeenschappen, betalingen voor ecosysteemdiensten, enz.)
 • Stimulering van investeringen van de particuliere sector in op biodiversiteit en ecosystemen gebaseerde aanpak van klimaatverandering en risicovrije leningen voor op biodiversiteit en ecosystemen gebaseerde benaderingen (bv. via landbouwleningen)

Werkgebied

De projecten kunnen een mondiale, thematische, regionale en/of landspecifieke focus hebben:

 • Indien het project specifiek op een bepaald land is gericht, moet het gericht zijn op een of meer landen die in aanmerking komen voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) volgens de lijst van de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-DAC) op het ogenblik van de aanvraag
 • Regionale/meerlandenprojecten, met name projecten die bedoeld zijn om regionale uitwisselingen te bevorderen en effecten op regionale schaal te bewerkstelligen, komen in aanmerking. Voor meerlandenprojecten, dat wil zeggen projecten die activiteiten in meer dan één land omvatten, moeten alle landen voor officiële ontwikkelingshulp in aanmerking komen
 • Projecten met een mondiale of thematische focus, die niet gericht zijn op een specifieke regio of land, komen ook in aanmerking

Voorwaarden

 • De projecten kunnen een mondiale, thematische, regionale en/of landspecifieke focus hebben:
 • Hetfonds moedigt een projectduur tot 24 maanden aan, maar kan een duur tot 36 maanden in overweging nemen. Voor projecten die langer dan 24 maanden willen duren, is een aanvullende rechtvaardiging vereist
 • Het project mensen helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering, waarbij gebruik gemaakt wordt van een op biodiversiteit en ecosystemen gebaseerde aanpak van klimaatverandering
 • Het project moet resulteren in impact, bijvoorbeeld door het gebruik van innovatieve of "onbewezen" benaderingen van op biodiversiteit en ecosystemen gebaseerde aanpak van klimaatverandering , het wegnemen van belemmeringen voor het opschalen van hiervan op beleids- of landschapsniveau, strategische en gerichte beleidsmainstreaming, ondersteuning van innovatieve financieringsmechanismen, het stimuleren van investeringen van de particuliere sector in op biodiversiteit en ecosystemen gebaseerde aanpak van klimaatverandering, en ondersteuning van onwaarschijnlijke "matches" tussen partners
 • Het project moet waarde toevoegen aan bestaande werkzaamheden of deze opschalen. Projecten mogen geen op zichzelf staande interventies zijn. De projecten moeten een leemte in de bestaande werkzaamheden of kennis opvullen, bijdragen tot de opschaling van het beleid, het effect van een investering versterken en/of dienen om een ruimer voorstel voor een ander financieringsmechanisme uit te werken. De projecten moeten gebruik maken van bestaande kennis, normen, partnerschappen en ervaringen. Projecten mogen niet uitsluitend bestaan uit uitvoering in het veld

Voorrang
Het fonds zal voorrang geven aan projecten die:

 • Goed ingevoerd zijn in de voorgestelde regio of het voorgestelde werkgebied
 • Ervaring hebben met de omvang en het type van het voorgestelde project
 • Rekening houden met plaatselijke gemeenschappen, inheemse kennis en genderperspectieven

Subsidie

De subsidie varieert van $ 50.000 tot $ 250.000. 

Aanvragen

Je kunt de subsidie in het Engels aanvragen per e-mail, waarbij de aanvraagprocedure eigenlijk uit twee fasen bestaat.

Fase 1
Je begint met het invullen van de "Concept Stage Application Packet" (zie bijlage), welke je vervolgens per e-mail kunt versturen.

Fase 2
Succesvolle aanvragers zal worden gevraagd een aanvraagpakket voor de volledige fase van het voorstel in te dienen (Full Proposal Stage Application Packet), met inbegrip van de nodige zorgvuldigheidsprocedures.

Aanvullende toelichting
Zie ook bijgaande "Handboek subsidieprocedures" en de website van het fonds (EN).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand