Subsidie voor oplossingen sanitaire voorzieningen ontwikkelingslanden

Fondsen, Prijzen
Oplossingen voor betaalbare sanitaire voorzieningen in de armste gebieden ter wereld zullen een grote positieve invloed hebben op het leven van talloze kinderen en volwassenen over de hele wereld en kunnen het aantal sterfgevallen als gevolg van slechte hygiënische omstandigheden over de hele wereld aanzienlijk verminderen. Daarom heeft een internationaal actieve christelijke hulporganisatie een prijsvraag opengesteld voor nieuwe ideeën, concepten en technologieën die de kosten van veilige, sanitaire en effectieve toiletten in ontwikkelingslanden aanzienlijk te verlagen. De beste inzendingen met oplossingen voor deze sanitaire problemen ontvangen in totaal $15.000, waarbij ten minste één prijs niet kleiner is dan $5.000 en geen prijs kleiner is dan $1.000, Je kunt je voorstel online indienen gedurende de openstelling.

Toepassing

Het gebrek aan adequate sanitaire voorzieningen is een wereldwijd probleem, waarbij naar schatting 2,3 miljard mensen gebruik maken van slechte- of helemaal geen toiletten. Dit probleem leidt tot aanzienlijke problemen op het gebied van de volksgezondheid met naar schatting 280.000 sterfgevallen door diarree per jaar als gevolg van onvoldoende sanitaire voorzieningen. Slechte sanitaire voorzieningen zijn ook een belangrijke factor bij verschillende verwaarloosde tropische ziekten, waaronder darmwormen, schistosomiasis en trachoom, en dragen bij aan ondervoeding.

De organisator van deze prijs is op zoek naar nieuwe ideeën, concepten en benaderingen om het gebrek aan adequate toiletten en latrines in enkele van de armste gebieden ter wereld aan te pakken.

Goed ontworpen en gebouwde toiletten zijn een belangrijk kenmerk van adequate sanitaire voorzieningen. 

Toiletten bestaan uit drie hoofdcomponenten:

  • Insluiting - het mechanisme waarmee afval wordt opgeslagen voor verwerking of verwijdering
  • Interface - het contactpunt tussen de gebruiker en de insluiting
  • Bovenbouw - de structuur boven de grond die dient om de gebruiker te scheiden van de omgeving en die zorgt voor privacy en veiligheid

Helaas zijn de kosten van een goed toilet onbetaalbaar voor de overgrote meerderheid van de armen op het platteland in vele delen van de wereld en naar schatting 2,3 miljard mensen maken gebruik van slechte toiletten of helemaal geen toilet. 

De organisator van deze prijs probeert dit probleem aan te pakken door nieuwe ideeën, concepten en technologieën te vragen om de kosten van veilige, sanitaire en effectieve toiletten aanzienlijk te verlagen. 

Hoewel oplossingen met geïntegreerde ontwerpen die op alle drie de bovenstaande primaire componenten gericht zijn ideaal zijn, kun je ook een prijs ontvangen voor oplossingen die slechts de kosten van één of twee componenten verlagen. 
Oplossingen voor deze uitdaging zullen een grote positieve invloed hebben op het leven van talloze kinderen en volwassenen over de hele wereld en kunnen het aantal sterfgevallen als gevolg van slechte hygiënische omstandigheden over de hele wereld aanzienlijk verminderen.

Voorwaarden

Je voorstel moet betrekking hebben op nieuwe ideeën, concepten en technologieën die de kosten van veilige, sanitaire en effectieve toiletten in de armste gebieden ter wereld aanzienlijk verlagen.

Restricties

Werknemers van de organisator en hun naaste familie, evenals alle personen die betrokken zijn bij de beoordeling van deze prijs en hun naaste familie, komen niet in aanmerking voor een prijs voor deze uitdaging.

Prijs

Het totale bedrag aan prijzen bedraagt $15.000, waarbij ten minste één prijs niet kleiner is dan $5.000 en geen prijs kleiner is dan $1.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.