Subsidie voor oprichting en ontwikkeling van lokale bibliotheken en bibliotheekvoorzieningen

Subsidies,
Fondsen
Subsidie om bij te dragen aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Gemeenten kunnen specifieke uitkeringen aanvragen voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen, het doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen en verruiming van openingstijden. Provinciale ondersteuningsinstellingen kunnen subsidies aanvragen voor ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten. De subsidie voor de oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging bedraagt maximaal € 440.000 beschikbaar. De subsidie voor het doorontwikkelen van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening naar een bibliotheekvestiging of verruiming van openingstijden bedraagt maximaal € 220.000.

Toepassing

Subsidie is mogelijk voor de volgende activiteiten:

 • Oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging
 • Doorontwikkelen van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening naar een bibliotheekvestiging
 • Verruiming van de bemande openingstijden van een bibliotheekvestiging met ten minste tien uur per week
 • Verruiming van de bemande sta-uren van de bibliobus met ten minste tien uur per week in gemeenten waar geen andere bibliotheekvoorzieningen zijn

Doelgroep

Gemeenten en provinciale ondersteuningsinstellingen.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

 • Kosten moeten na de verlening van de specifieke uitkering zijn gemaakt door een lokale bibliotheek en mogen niet op andere wijze zijn gefinancierd.
 • Een specifieke uitkering wordt slechts verleend als de gemeente aantoont minimaal 20 procent van de kosten uit eigen middelen of op andere wijze te zullen financieren.

Restricties

Niet vermeld in de tekst.

Subsidie

 • De hoogte van een specifieke uitkering voor het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging bedraagt 80 procent van de kosten, met een maximum van €440.000 inclusief btw.
 • De hoogte van een specifieke uitkering voor het doorontwikkelen van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening naar een bibliotheekvestiging of verruiming van openingstijden bedraagt 80 procent van de kosten, met een maximum van €220.000 inclusief btw.

Aanvragen

en aanvraag wordt ingediend door de gemeente en wordt ondertekend door het bevoegd gezag van de gemeente. Een aanvraag wordt ingediend via een aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website https://www.dus-i.nl/subsidies. Aanvragen worden ingediend in de volgende periodes:

 • Van 15 mei 2023 tot en met 15 juni 2023 voor de beschikbare middelen voor 2023
 • Van 15 november 2023 tot en met 15 december 2023 voor de beschikbare middelen voor 2024

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand