Subsidie voor opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Subsidie voor projecten gericht op de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren in Nederland die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De subsidie variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang , verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.

Doelgroep

Instellingen, verenigingen, of stichtingen zonder winstoogmerk.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • Alleen steun aan op jongeren gerichte projecten in Nederland, dus niet in het buitenland en alleen steun aan instellingen, verenigingen, of stichtingen zonder winstoogmerk.
 • Het liefst kleinschalige projecten, (mede) opgezet door vrijwilligers
 • Bij uitzondering grotere projecten, soms over meerdere jaren. Hierbij gelden bijzondere toekenningsvoorwaarden. Het is raadzaam om hierover voor het indienen van een aanvraag contact op te nemen met de rentmeester.
 • Projecten voor gehandicapte kinderen/jongeren worden voor/namens ons door NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) behandeld. Aanvragen in deze categorie moeten minimaal 3 maanden voor aanvang worden ingediend, anders worden deze niet in behandeling genomen.

Restricties

Het fonds steunt niet:

 • Projecten buiten Nederland
 • Individuele projecten
 • Exploitatie- of organisatiekosten
 • Organisaties met voldoende vrij beschikbaar eigen vermogen
 • Reguliere voorzieningen voor jeugdzorg (zoals peuterspeelzalen en crèches)
 • Sportverenigingen
 • Studentenorganisaties
 • Jeugdhonken en jongerencentra
 • Projecten gericht op algemene preventie, bewustwording of voorlichting

Het fonds is terughoudend met financiële ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden.

Subsidies

De subsidie variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro.

Aanvragen

Online, via aanvraagformulier (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand