Subsidie voor opvang , verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie voor op jongeren gerichte projecten en aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben. De subsidie variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro.

Toepassing

Vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang , verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.

De stichting verleent financiële steun aan organisaties, verenigingen, clubs. 

Voorwaarden

  • Alleen steun aan op jongeren gerichte projecten in Nederland, dus niet in het buitenland en alleen steun aan instellingen, verenigingen, of stichtingen zonder winstoogmerk.
  • Het liefst kleinschalige projecten, (mede) opgezet door vrijwilligers
  • Bij uitzondering grotere projecten, soms over meerdere jaren. Hierbij gelden bijzondere toekenningsvoorwaarden. Het is raadzaam om hierover voor het indienen van een aanvraag contact op te nemen met de rentmeester.
  • Projecten voor gehandicapte kinderen/jongeren worden voor/namens ons door NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) behandeld. Aanvragen in deze categorie moeten minimaal 3 maanden voor aanvang worden ingediend, anders worden deze niet in behandeling genomen.

Restricties

  • Geen steun voor exploitatiekosten of financiering van arbeidsplaatsen.

Subsidies

De subsidie variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro.

Aanvragen

Online, via aanvraagformulier (zie links).