Fondsen

Subsidie voor organisaties die zich richten op het ondersteunen van personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben

Subsidie voor maatschappelijke instellingen en het financieel ondersteunen van particuliere op het gebied van basale levensbehoeften, sociale integratie en activering en arbeid en opleiding in de regio Rijnmond en Drechtsteden en heel Nederland onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de subsidie online aanvragen, via de website van het fonds.

Jaarbudget:
€ 1.320.000
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Financiële ondersteuning van maatschappelijke instellingen en particulieren op het gebied van basale levensbehoefte, sociale integratie en arbeid en opleiding.
De aanvraag kan worden gedaan door maatschappelijke instellingen óf door particulieren. Voor beide partijen gelden andere voorwaarden.

Basale levensbehoeften
Projecten voor maatschappelijke opvang voor o.a. dak- en thuislozen, voedselbanken en noodfondsen.

Sociale integratie
Projecten voor stimuleren van maatschappelijke participatie t.b.v. inwoners van achterstandswijken, vluchtelingen, kinderen, ouders, etc.

Arbeid en opleiding
Projecten voor het opdoen van vaardigheden, werk-en leerervaringsplaatsen.

Doelgroep

Specifiek in Rijnmond en Drechtsteden: Particuliere hulp, samenwerkingsverbanden en projecten.

In heel Nederland: Particuliere hulp, uitsluitend indien daar geen noodfondsen actief zijn, landelijke instellingen voor chronisch zieken en gehandicapten en startende Gemeentelijke en/of Provinciale Noodfondsen.

Werkgebied

Rijnmond en Drechtsteden en onder bepaalde voorwaarden elders in Nederland, zoals hierboven benoemd.

Voorwaarden

Aanvraag projecten

 • De instelling moet werkzaam zijn in de regio Rijnmond / Drechtsteden
 • De instelling heeft niet voldoende eigen financiële middelen en er is voor het project niet voldoende voorziening van de overheid
 • De noodzaak van de aanvraag moet beargumenteerd worden
 • De aanvraag moet worden ingediend vóórdat de kosten gemaakt zijn, FondsDBL financiert in principe niet achteraf
 • De aanvraag moet zijn onderbouwd met een projectplan, begroting en dekkingsplan
 • De instelling dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel
 • De instelling dient te beschikken over een recente jaarrekening
 • De instelling dient inzage te verlenen in haar statuten

Aanvraag particulieren

 • De aanvraag moet gedaan worden uit financiële en maatschappelijke noodzaak
 • De overheid stelt geen geld beschikbaar voor het gevraagde (er is geen voorliggende voorziening)
 • De cliënt moet bereid zijn openheid te geven over zijn of haar financiële omstandigheden, bijvoorbeeld over het inkomen, schulden, vaste lasten etc.
 • Er is geen noodfonds of ander samenwerkingsverband dat de aanvraag kan dekken (zie hier onder)
 • De aanvraag moet gedaan worden door een professionele non-profit organisatie zoals algemeen maatschappelijk werk en jeugdzorg

In een aantal steden en situaties zal particuliere steun worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat er een ander initiatief of fonds voor deze situatie of plaats is. raadpleeg de website voor deze lijst.

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

Aanvragen t.b.v. kinderen t/m 18 jaar worden voorlopig niet meer in behandeling genomen, omdat er relatief veel steun is zowel door de overheid als ook door lokale en landelijke fondsen. FondsDBL wil zich meer richten op bevolkingsgroepen waar juist weinig steun voor beschikbaar is.

Aanvraag projecten

 • De aanvraag past niet binnen de doelstelling of het beleid van het fonds 
 • Er is niet voldaan aan het regio criterium (Rijnmond / Drechtsteden)
 • Het fonds financiert geen salariskosten voor het project zelf
 • Er is niet voldaan aan de financiële en / of materiële noodzaak
 • Er is te weinig of onduidelijke informatie verstrekt
 • Er is onvoldoende zekerheid over de (financiële) situatie van de instelling op lange termijn
 • Het beschikbare budget van het fonds voor het doen van giften in het lopende jaar is ontoereikend

Particulieren

 • De aanvraag voldoet niet aan de criteria van het fonds
 • Er bestaan voorzieningen vanuit de overheid die de aanvraag dekken
 • De aanvraag moet worden ingediend vóórdat de kosten gemaakt zijn, het fonds financiert in principe niet achteraf
 • De aanvraag is ingediend door de cliënt zelf
 • De cliënt beschikt zelf over voldoende financiële middelen
 • Er is niet voldoende informatie verstrekt
 • Het beschikbare budget van het fonds voor het doen van giften is op

Daarnaast verstrekt het fonds bij particuliere steun in principe geen hulp voor:

 • Verwijtbare schulden
 • Kosten van aanschaf van gemotoriseerde vervoermiddelen zoals rolstoelbussen en auto’s
 • Eigen bijdrage ziektekostenverzekering
 • Medische kosten
 • Kosten van therapie
 • Kosten van budgetbeheer
 • Kosten van een advocaat
 • Kosten van kinderopvang of kinderoppas
 • Studiekosten HBO of wetenschappelijk onderwijs
 • Legeskosten
 • Begrafeniskosten
 • Overkomst van familie uit het land van herkomst
 • Bezoek aan familie in het land van herkomst

Aanvragen 

Online, via de website van het fonds (zie links). Aanvragen per post of e-mail worden niet bekeken.

Meesturen bij aanvraag voor projecten

 • Projectplan
 • Projectbegroting en dekkingsplan
 • Recente jaarrekening
 • Een sociaal jaarverslag of beschrijving van de activiteiten van de instelling
 • Recent uittrekstel Kamer van Koophandel; niet ouder dan één jaar
 • Statuten

Meesturen bij aanvraag voor particulieren

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvragende organisatie
 • Uitgebreide cliëntgegevens
 • Toestemmingsverklaring
 • Sociale rapportage
 • In deze rapportage moet in ieder geval de noodzaak van de aanvraag beargumenteerd worden (achtergrond, oorzaak problemen, plan van aanpak)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de cliënt(en)
 • Een kopie van een recente loonstrook en/of uitkeringsspecificatie en/of pensioenspecificatie
 • Mogelijkheid tot uploaden van extra informatie, bijvoorbeeld een overzicht van de huidige schulden

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Maatschappij en samenleving
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden