Subsidie voor organisaties en activiteiten die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en activiteiten, die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn. Daarnaast kunnen ook andere activiteiten worden gesteund, voor zover het gaat om algemeen nuttige activiteiten gaat. 

Toepassing

Het ondersteunen van organisaties en activiteiten, die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn. Hoewel het fonds een interesse heeft in het ondersteunen van organisaties en activiteiten met een Joods karakter, staat zij ook open voor algemene verzoeken die passen binnen de doelstelling zoals boven omschreven.

Los van het bovengenoemd primaire doel van de foundation (kansarme en kwetsbare kinderen, jongeren en ouderen in vooral Nederland en Israël) kunnen andere activiteiten worden gesteund door de foundation, ook buiten Nederland en Israël, voor zover het gaat om algemeen nuttige activiteiten.

Interessant is dat de te ondersteunen projecen ook meerjarig kunnen zijn en daarmee een structureel karakter kunnen hebben.

Financieringsvorm

Het ondersteunen van organisaties en activiteiten kan zowel de vorm aannemen van subsidies als van andere vormen van maatschappelijk investeren, zoals het geven van een laagrentende lening, een garantie etc.

Projecten kunnen zowel meerjarig zijn en daarmee vaak van een substantieel karakter, of zij kunnen eenmalig zijn en van geringe omvang

Werkgebied

Nederland en Israël
Voor wat betreft organisaties en activiteiten, die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn.

Ook buiten Nederland en Israël
Projecten van algemeen nuttig belang.

Aanvragen

Schriftelijk, zie contactgegevens.