Subsidie voor organisaties en instellingen die zich bezig houden met kinderen en/of kunst

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het ondersteunen van Nederlandse organisaties en instellingen die zich bezig houden met kinderen en/of kunst. Ook interessant voor combinatieprojecten van kunst en kinderen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van organisaties en instellingen die zich bezig houden met kinderen en/of kunst. Het grootste deel van de jaarlijkse financiële ondersteuning gaat naar organisaties die zich met kinderen bezighouden. De culturele donaties richten zich met name op de kleinere kunstmusea in Nederland.

Kinderen
Bevordering van opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben

Kunst en cultuur
Ondersteuning van musea, tentoonstellingen, catalogi, restauraties en/of aankopen van kunstobjecten, culturele activiteiten, combinatieprojecten van kunst en kinderen en jonge kunstenaars.

Voorwaarden

Zie boven, maar ook het beleidsplan (bijlagen).

Aanvragen

Via een aanvraagformulier van het fonds, welke je per e-mail kan opvragen.

Meesturen 

  • Projectbeschrijving
  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Recent jaarverslag
  • Jaarrekening