Subsidie voor organisaties en kerken

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor projecten gericht op verbinding in de samenleving, actualisering en het praktiseren van het christelijke geloof en ontmoetingen tussen levensbeschouwingen.

Toepassing

Organisaties en kerken kunnen subsidie aanvragen voor projecten rond drie thema's.