Subsidie voor organisaties en kerken

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op verbinding in de samenleving, actualisering en het praktiseren van het christelijke geloof en ontmoetingen tussen levensbeschouwingen.

Toepassing

Organisaties en kerken kunnen subsidie aanvragen voor projecten rond drie thema's.

Verbinding in de samenleving
Verschillen in de samenleving zijn soms moeilijk te overbruggen en kunnen leiden tot polarisatie, uitsluiting, discriminatie of onrecht. Vanuit dit thema kun je subsidie aanvragen voor initiatieven die de tegenstellingen in de samenleving willen overbruggen vanuit een christelijke inspiratie.

Christelijk geloof actualiseren en praktiseren
Vanuit dit thema kun je subsidie aanvragen voor projecten die zorg dragen voor de toekomst van de mensen en voor Gods schepping.

Ontmoeting tussen levensbeschouwingen
De ontmoeting tussen verschillende levensbeschouwingen kan inspirerend zijn en mooie dingen tot stand brengen. Maar religieuze identiteit is zeer persoonlijk en diep in mensen verankerd, met de risico's van onverdraagzaamheid en verabsolutering van het eigen gelijk als gevolg.
Vanuit dit thema kun je subsidie aanvragen voor projecten die de rol van religie in de samenleving op een positieve manier bevorderen. 

Doelgroep

Alleen rechtspersonen.

Regio

Nederland.

Voorwaarden

Je subsidieaanvraag moet aansluiten bij een van de bovengenoemde thema's.

Daarnaast moet je project voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Het project bevat een duidelijke christelijk-oecumenische component die nadrukkelijk tot uitdrukking komt in de realisatie van het project
  • Het project bevat theoretische reflectie, en realiseert ook daadwerkelijk iets
  • De methodiek van het project is overdraagbaar en op andere plaatsen in Nederland te gebruiken
  • Het project beoogt een (gedrags)verandering of blijvende indruk achter te laten op de samenleving en de deelnemers
  • Het project is vernieuwend voor minimaal de eigen context
  • Het project is een samenwerking met andere initiatieven of organisaties
  • Het project wordt gerealiseerd binnen Nederland

Subsidie

Subsidieaanvragen moeten kleiner zijn dan € 15.000,-. 
Projecten met een totale begroting van meer dan € 150.000 komen niet in aanmerking voor subsidie. 

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens naar het fonds mailen.