Subsidie voor organisaties en onderzoek gericht op blinden, slechtzienden en visueel gehandicapten

Subsidies, Fondsen
Het verlenen van financiële steun aan instellingen gericht op het welzijn van blinden, slechtzienden en visueel gehandicapten in Rotterdam e.o, waaronder zorginstellingen en instellingen die wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van oogheelkunde of oogzorg. 

Toepassing

Het fonds richt zich op de bevordering van het materiële, sociale en culturele welzijn van blinden en van de te Rotterdam en omstreken wonende blinden in het bijzonder, ongeacht hun godsdienst of hun opvatting dienaangaande.

De Stichting streeft haar doel na onder meer door het verlenen van financiële steun aan instellingen met een soortgelijk of verwant doel, waaronder zorginstellingen en instellingen die wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van oogheelkunde of oogzorg.

Doelgroep

De subsidieverlening door de Stichting kan betrekking hebben op zowel hulp aan organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van blinden, alsook financiering van (medische) onderzoeken op het gebied van voorkoming en/of behandeling van blindheid en van projecten op het gebied van voorkoming en/of behandeling van blindheid, alles in de meest ruime zin. 

Voorwaarden

  • Bij de subsidieverlening ten behoeve van medisch onderzoek wordt de nadruk gelegd op Nederland, in het bijzonder op Rotterdam en omgeving. 
  • Meerjarige subsidie zal in beginsel voor een periode van niet meer dan drie jaar worden verleend. 
  • Slechts bij zeer hoge uitzondering zal subsidie worden verstrekt aan individuen. 

Restricties

In beginsel wordt geen subsidie verleend ter dekking van kosten voor personeel in vaste dienst; arbeidskosten komen slechts voor subsidie in aanmerking als het gaat
om binnen projecten tijdelijk aangesteld personeel.

Aanvragen

Schriftelijk

Vereisen aanvraag

  • Iedere aanvrage dient een begroting te bevatten van het desbetreffende project
  • De begroting dient specifiek te zijn
  • Er wordt geen subsidie verleend op een open begroting
  • Subsidieaanvragen dienen in beginsel ondersteund te worden door deskundigen.