Subsidie voor organisaties en onderzoek gericht op blinden, slechtzienden en visueel gehandicapten

Subsidies, Fondsen

Het verlenen van financiële steun aan instellingen gericht op het welzijn van blinden, slechtzienden en visueel gehandicapten in Rotterdam e.o, waaronder zorginstellingen en instellingen die wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van oogheelkunde of oogzorg. 

Toepassing

Het fonds richt zich op de bevordering van het materiële, sociale en culturele welzijn van blinden en van de te Rotterdam en omstreken wonende blinden in het bijzonder, ongeacht hun godsdienst of hun opvatting dienaangaande.