Subsidie voor organisaties en projcten gericht op het welbevinden van kinderen/jongeren

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten gericht op het welbevinden van kinderen/jongeren of het ondersteunen van instellingen die direct of indirect dit zelfde doel ondersteunen. Het kan gaan om nationale en internationale projecten.

Toepassing

Het vergroten van het welbevinden van kinderen/jongeren of het ondersteunen van instellingen die direct of indirect dit zelfde doel ondersteunen. 

Het fonds heeft speciale aandacht voor:

  • Kinderen/jongeren met een handicap of chronische conditie, initiatieven gericht op ‘herstel van het gewone leven’ en/of het vergroten van de kans om te kunnen participeren in het gewone leven
  • Kinderen/jongeren die vrijwilligers werk op zich nemen, tegemoetkoming in de onkosten, waarbij het bedrag hoger kan worden naarmate het kind/de jongere ouder in leeftijd wordt en het ‘langer volhoudt’ en in staat blijkt steeds meer mensen (ongeacht de leeftijd) bij zijn/haar vrijwilligerswerk te betrekken
  • Projecten voor en door kinderen/jongeren waarbij de sociale cohesie in de eigen omgeving versterkt wordt 

Doelgroep

Kinderen- en jongeren tot en met 25 jaar of zij die blijvend in een afhankelijkheidspositie verkeren. 

Werkgebied

Nationaal- en internationaal.

Aanvragen

Schriftelijk.

Relevante links