Subsidie voor organisaties en projcten gericht op het welbevinden van kinderen/jongeren

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van projecten gericht op het welbevinden van kinderen/jongeren of het ondersteunen van instellingen die direct of indirect dit zelfde doel ondersteunen. Het kan gaan om nationale en internationale projecten.

Toepassing

Het vergroten van het welbevinden van kinderen/jongeren of het ondersteunen van instellingen die direct of indirect dit zelfde doel ondersteunen. 

Het fonds heeft speciale aandacht voor: