Subsidie voor organisaties en projecten die de leefbaarheid en cultuur van Amsterdam als voornaamste doel hebben

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van Algemeen Nut Beogende Instellingen, waarbij de nadruk ligt op ANBI’s die de leefbaarheid en cultuur van Amsterdam als voornaamste doel hebben. Je kunt hierbij denken aan musea, theaters, theatergezelschappen, maatschappelijke instellingen, debatgenootschappen e.d.

Toepassing

Subsidie voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, waarbij de nadruk ligt op ANBI’s die de leefbaarheid en cultuur van Amsterdam als voornaamste doel hebben. Dit betreft musea, theaters, theatergezelschappen, maatschappelijke instellingen, debatgenootschappen e.d..

Incidenteel wordt er financiële ondersteuning gegeven aan personen die buiten hun eigen schuld of toedoen “tussen de wal en het schip geraakt zijn”. Mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn of die geen of niet afdoende eigen middelen hebben om een levenswaardig bestaan te hebben, geen beroep kunnen doen op een wettelijke regeling en niet in aanmerking komen voor alternatieve vormen van ondersteuning.

Voorwaarden

Of en zo ja, voor welk bedrag en met welke frequentie een instelling of persoon voor financiële ondersteuning in aanmerking komt, is volledig ter beoordeling van het bestuur van het fonds.

Werkgebied

Bij voorkeur regio Amsterdam.

Aanvragen

Zie contactgegevens.