Subsidie voor organisaties en projecten die de leefbaarheid en cultuur van Amsterdam als voornaamste doel hebben

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van Algemeen Nut Beogende Instellingen, waarbij de nadruk ligt op ANBI’s die de leefbaarheid en cultuur van Amsterdam als voornaamste doel hebben. Je kunt hierbij denken aan musea, theaters, theatergezelschappen, maatschappelijke instellingen, debatgenootschappen e.d.