Subsidie voor organisaties en projecten die zich bezig houden met natuur- en natuurbehoud, kinderen en cultuur

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten gericht op natuur en natuurbehoud, kinderen en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties, organisaties die het welzijn van kinderen bevorderen en culturele instellingen. Het fonds steunt goede doelen organisaties die bijdragen aan een leefbare, groene en creatieve samenleving. Organisaties die ambitie tonen, structurele prestaties hebben bewezen en efficiënt en professioneel geleid worden komen in aanmerking voor donaties. Instellingen die worden gesteund mogen zowel in Nederland als in het buitenland gevestigd zijn. Per jaar is er ca. € 1.019.183 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van activiteiten op het gebied van natuur, kinderen en cultuur, en met name het doen van uitkeringen aan organisaties die zich met deze onderwerpen bezig houden.

Meer specifiek

 • Natuur en natuurbehoud, het tegengaan van aantasting van het milieu, en het bevorderen van het milieubewustzijn
 • Het propageren van de kwaliteit van het onderwijs, ouders helpen bij de opvoeding, garanderen van kinderrechten, bestrijden van kindermishandeling,het verbeteren van het welzijn van kinderen door verbetering van woon- en leefomstandigheden. Leesbevordering, bevordering van de ontwikkeling en integratie van kansarme jongeren, het voorkomen van jeugdcriminaliteit, kortom de bevordering van het welzijn van kinderen in de ruimste zin van het word
 • Het ondersteunen van culturele projecten, het behouden van cultureel erfgoed, en het motiveren van initiatieven voor het behoud van parken, de openbare ruimte, en belangrijke cultuurmonumenten.

Binnen de drie kernonderwerpen hebben een aantal zaken onze bijzondere aandacht.

 • Wat natuurbehoud betreft heeft de gezondheid en het behoud van de Oceanen(onder meer) onze attentie. Wetgeving, het instellen van beschermde gebieden, en het bevorderen van het publieke bewustzijn zijn daarbij instrumenteel
 • Culturele producties van exceptionele kwaliteit behoeven onze steun. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat een aantal belangrijke culturele pijlers een hoogkwalitatief raamwerk moeten blijven vormen van een inspirerend en divers cultureel landschap
 • Het waarborgen van kinderrechten, en een strategische benadering daarvan, (door onderzoek, bewustwording, en het opbouwen van juridische waarborgen) wordt door het fonds gezien als essentieel voor het welzijn van kinderen. Ook het steunen van onderwijs aan zwakkere groepen in onze samenleving is daarvoor instrumenteel.

Voorbeelden ondersteunde projecten
In het verleden zijn schenkingen gedaan aan o.a. mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties, organisaties die het welzijn van kinderen bevorderden en  culturele instellingen.

Werkgebied

Instellingen die worden gesteund mogen zowel in Nederland als in het buitenland gevestigd zijn.

Doelgroep

Het fonds steunt goede doelen organisaties die bijdragen aan een leefbare, groene en creatieve samenleving. Organisaties die ambitie tonen, structurele prestaties hebben bewezen en efficiënt en professioneel geleid worden komen in aanmerking voor donaties.

Voorwaarden

 • Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten
 • Nadruk ligt op die organisaties en projecten die een goed trackrecord hebben laten zien, vooruitstrevend zijn, en uitzonderlijke kwaliteit hebben bewezen

Subsidie 

De uitkeringen van het fonds kunnen een eenmalige gift betreffen, maar ook een langdurige uitkering.
Per jaar is er ca. € 1.019.183 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand