Subsidie voor organisaties en projecten gericht op de achtergestelden in de samenleving, armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op de achtergestelden in de maatschappij, armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, Amnesty International of soortgelijke instellingen en het Remonstrantse Broederschap.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van:

 • Instellingen en personen die opkomen voor "the lone, the last, the lost and the least" in de maatschappij
 • De Remonstrantse Broederschap
 • Armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs
 • Amnesty International of soortgelijke instellingen

Het fonds laat de aanvragen lopen via de Haëlla Stichting. Dat wil zeggen dat je de aanvraag vai dit fonds kunt laten lopen, en de aanvraagprocedure van dit fonds van toepassing is. 

Voorwaarden

Onderstaand een overzicht van de meest relevante voorwaarden.

 • Het project moet zich richten op een van de bovenstaande activiteiten, of vallen binnen een van de onderstaande thema's:
  • Geloof en Samenleving
  • Vrede en Mensenrechten
  • Milieu en Duurzaamheid
  • Achterstand in Nederland
 • De aanvrager is een stichting, vrijwilligersorganisatie of groep initiatiefnemers èn gevestigd in Nederland of er is een Nederlandse contactpersoon
 • Er zijn vrijwilligers betrokken bij het project en de organisatie
 • De organisatie draagt financieel zelf bij voor het project
 • Duidelijkheid over de betrokkenheid van de achterban bij het project
 • Duidelijkheid over de doelgroep en de rol van de doelgroep

Restricties

Individuen, maatschappelijk werk, reguliere onderwijsinstellingen, gezondheids- en gehandicaptenzorg in Nederland, woningbouworganisaties, steden- en scholenverbanden maken geen aanspraak op steun van de Haëlla Stichting.

Ook stichtingen die een groot aantal personeelsleden in dienst hebben, komen over het algemeen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Ook bepaalde initiatieven, activiteiten en investeringen zijn uitgesloten, bijvoorbeeld:

 • Studiebeurzen, stages in binnen- of buitenland en proefschriften voor Nederlandse studenten
 • Studiebeurzen
 • Scholieren uitwisselingen
 • Studentencongressen
 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • Uitgave van boeken en periodieken
 • Vakantiekampen
 • Sport en recreatie
 • Culturele uitwisselingen
 • Bouwactiviteiten
 • (Renovatie van) kerkgebouwen
 • Noodhulp bij rampen
 • Projecten met als hoofddoel materiële belangen van de beperkte groep van leden
 • Jubileumvieringen

Subsidie

Het fonds besteedt circa € 120.000 per jaar aan de vervulling van de doelstelling.
Hiervan wordt circa de helft rechtstreeks uitgekeerd en de andere helft wordt via de Haëlla Stichting besteed. 

Er kan maximaal voor €2.500 worden aangevraagd, bij een begroting tot €50.000. Voor grotere projecten selecteert de Haëlla Stichting zelf actief partners. 

Aanvragen

Online via de website van het fonds (zie links).