Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna

Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan het ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de tropische en subtropische regio's van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Als je uit een ontwikkeld land komt, kun je je project nog wel aanmelden, maar krijgt krijgt het een lagere prioriteit. De subsidie kan online worden aangevraagd en bedraagt maximaal € 20.000 of $ 20.000 per project. 

Toepassing

Het fonds ondersteunt wereldwijd kleine, liefst lokale initiatieven voor het behoud van bedreigde diersoorten (flora & fauna), of initiatieven die op een andere manier het behoud en verstandig gebruik van de natuur en onze natuurlijke hulpbronnen bevorderen.  

Doelgroep

Non-profit organisaties die zich richten op het behoud van bedreigde flora en fauna in met name ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de tropische en subtropische regio's van Afrika, Azië en Latijns-Amerika

Werkgebied

In principe kan elke natuurorganisatie aanvragen indienen, het natuurfonds heeft een wereldwijde scope. Desalniettemin wordt er extra aandacht besteed aan projecten binnen onze focusgebieden: Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

Voorwaarden

 • Het fonds ondersteunt geen personen, alleen geregistreerde non-profitorganisaties
 • Aanvragende organisaties moeten een bankrekening hebben op naam van de aanvragende organisatie, aangezien het fonds geen subsidies kan overmaken naar individuele rekeningen
 • Het fonds wil helpen bij redden van kritisch bedreigde flora en fauna. De urgentie van je conservatiezaak houdt rechtstreeks verband met de prioriteit die je project krijgt. Controleer daarom altijd de beschermingsstatus van je aandachtssoort op de rode lijst van de IUCN
 • Als algemene vuistregel kan worden gesteld dat je in aanmerking komt met een focussoort die ten minste is geclassificeerd als Kwetsbaar (VU), en een hogere prioriteit krijgt wanneer de soort is geclassificeerd als Bedreigd (EN) of Kritiek Bedreigd (CR)
 • Als de focussoort Nabij Bedreigd (NT) of Minst Bedreigd (LC) is, moet je je niet aanmelden, of in geval van twijfel eerst contact opnemen met het fonds
 • Vanwege de geringe omvang van de subsidies geeft het fonds de voorkeur aan het ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de tropische en subtropische regio's van Afrika, Azië en Latijns-Amerika
 • Als je uit een ontwikkeld land komt, kun je je project nog wel aanmelden, maar krijgt krijgt het een lagere prioriteit
 • Het fonds richt zich met name op in de praktijk toegepast projecten. Als je project puur onderzoeksgericht is, komt het project alleen in aanmerking als je duidelijk kunt maken hoe je onderzoeksresultaten in de praktijk zullen uitpakken.
 • Vanwege het beperkte karakter van de financiering fungeert het Fonds bij voorkeur als katalysator voor grotere initiatieven en koppelt het zijn projectondersteuning zo veel mogelijk aan grotere thema's en organisaties
 • Het fonds geeft de voorkeur aan kleinere basisorganisaties boven grotere internationale organisaties
 • Andere criteria zijn:
  • Betrokkenheid van belanghebbenden en lokale inbedding van het project
  • Een innovatieve aanpak
  • (Economische) duurzaamheid van het project
  • Lokale capaciteitsopbouw
 • Een zekere mate van cofinanciering wordt gewaardeerd, maar is niet noodzakelijk.

Restricties

 • Het fonds steunt geen projecten die te algemene of mondiale bedreigingen aanpakken, zoals klimaatverandering, ontbossing, ondervoeding, armoede, enz.
 • Ook algemene ontwikkelingsprogramma's die bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven in plattelandsdorpen door middel van economische of agrarische ontwikkeling komen niet in aanmerking

Subsidie

Maximaal € 20.000 of $ 20.000 per aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Let op
Het aanvraagformulier is alleen gedurende de aanvraagperiode beschikbaar.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand