Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van jongeren

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het welzijn van jongeren. Speciale aandacht voor opvoeding en opleiding van deze jongeren. Per jaar kan er ca. € 35.000,- worden uitgekeerd.

Toepassing

Het verlenen van financiële steun ten behoeve van organisaties en projecten die zich richten op de zorg voor het welzijn van jongeren en hun problematiek, individueel of in groepsverband, in de leeftijd tot ca. 25 jaar.

De financiële ondersteuning kan betrekking hebben op directe activiteiten: actuele financiële steun aan hulpverlenende organisaties of de in problemen verkerende jongeren, of op indirecte activiteiten: preventief onderzoek e.d.

Voorwaarden

  • De aanvraag moet betrekking hebben op het welzijn van jongeren tot ca. 25 jaar.
  • De aanvraag dient betrekking te hebben op bestaande of dreigende probleemsituaties, dan wel het verbeteren of voorkomen van deze situaties, primair gerelateerd aan opvoeding, studie of opleiding

Zie ook het beleidsplan (zie bijlagen).

Werkgebied

Nederland en buitenland.

Doelgroep

Organisaties die zich direct of indirect met deze jongeren respectievelijk hun problematiek bezighouden.

Subsidie

Jaarlijks kan er ca. € 35.000,- worden uitgekeerd.

Aanvragen

Via de post of via de mail (zie contactgegevens).