Subsidie voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen tot achttien jaar. Er zijn geen geografische beperkingen. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen tot achttien jaar, met een achterstand van welke aard dan ook, voor wie van overheidswege geen voorzieningen beschikbaar zijn.

Uitgangspunt is dat deze kansarme kinderen zich beter kunnen ontwikkelen, en daardoor beter in de maatschappij kunnen staan.

Werkgebied

Internationaal, er zijn geen geografische beperkingen.

Doelgroep

O.a. instellingen, verenigingen en weeshuizen.

Voorwaarden

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op kansarme kinderen tot achttien jaar
  • Er moet voor het betreffende project van overheidswege geen voorzieningen beschikbaar zijn
  • Uitgangspunt van het project moet o.a. zijn dat kansarme kinderen zich beter kunnen ontwikkelen, en daardoor beter in de maatschappij kunnen staan.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens naar het fonds mailen.