Subsidie voor organisaties en projecten gericht op kwetsbare groepen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten van erkende maatschappelijke organisaties die zich richten op het verbeteren van de leefomgeving van kwetsbare groepen in Nederland. Hierbij kan het gaan om thema's als educatie, talentontwikkeling, veiligheid, hygiëne en samen eten. De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 500 en € 2500 per aanvraag. Je kunt de subsidie gedurende het hele jaar online aanvragen.

Toepassing

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kwetsbare groepen in Nederland en de aanvraag moet er dan ook op gericht zijn om deze groepen een inspirerende leefomgeving te bieden. Het fonds heeft  bijzondere interesse in projecten die zich richten op de thema’s: Schoon, Veilig, Heel en Samen Eten.

De bijdrage van het fonds zal er primair op gericht zijn het initiatief/project te helpen zelfredzaam te worden. Het bestuur van de Facilicom Group Foundation beslist over het wel of niet toewijzen van ondersteuning aan ingediende projecten.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

  • De aanvrager is een stichting of vereniging met een maatschappelijk doel
  • Het project steunt (een groep) mensen in Nederland
  • Het project draag bij aan een fijne of betere leefomgeving. Denk aan thema’s als educatie, talentontwikkeling, veiligheid, hygiëne en samen eten

Restricties

  • De organisatie van sponsorlopen zijn uitgesloten

Subsidie

De subsidie bedraagt tussen de € 500 en € 2500.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).