Subsidie voor organisaties en projecten gericht op mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten gericht op mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het belang van de aanvraag. Aanvragen de organisaties kunnen Mee-organisaties, ouderverenigingen en onderwijsinstellingen zijn, maar ook woonvormen en woonprojecten.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten voor gericht op mensen met een verstandelijke handicap. Focus ligt op veelbelovende projecten die participatie en vernieuwing beogen ondersteunen. Een goed project legt de nadruk op wat iemand wel kan en gaat minder uit van de beperking de men heeft. Een project dient daarnaast vooral op praktische zaken gericht te zijn. Het heeft direct nut en is functioneel. 

Doelgroepen

Aanvragende organisaties kunnen o.a. MEE-organisaties, ouderverenigingen en onderwijsinstellingen zijn. Maar ook woonvormen en werkprojecten.

Projectaanvragen dienen gericht te zijn op een van de volgende doelgroepen of onderwerpen.

  • Belangenbehartigers, ouders, zelforganisaties, beleid en onderzoek
  • Wonen, dagverblijven en (gezondheids)zorg, ontspanning
  • Scholing, opleiding, buitenschoolse opvang van kinderen
  • Begeleiding naar arbeid van (jong)volwassenen, arbeid en arbeidsproblemen

Voorwaarden

Projecten die participatie en vernieuwing van de zorg, dienstverlening of ondersteuning hoog in het vaandel hebben staan, maken een grotere kans op een positieve beoordeling.

  • Aangeven hoe mensen met een verstandelijke beperking participeren in het project
  • Omschrijven van het vernieuwende karakter van de aanvraag
  • Aangeven welke andere instellingen of organisaties eveneens een (financiële) bijdrage leveren
  • Beschrijven van de te verwachten resultaten van het project
  • Invullen hoe de uitvoering van het project na de investering wordt geïmplementeerd en gestructureerd
  • Toelichten hoe het project landelijke uitstraling heeft en hoe het overdraagbaar is aan anderen nadat het project is afgerond.

Subsidiebedragen

Afhankelijk van het belang van de aanvraag. Is het belang groot dan is de honorering navenant.
Daarnaast is het mogelijk dat het fonds een deel van het project honoreert.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).
Het ingevulde formulier kun je vervolgens mailen naar: info@stichtingspz.nl

 

Relevante links