Subsidie voor organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier in binnen- en buitenland. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en projecten, in binnen- en buitenland. In de praktijk richt het fonds zich op het ondersteunen van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/of andere algemeen maatschappelijke doeleinden. Zo is er in het verleden o.a. subsidie verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek naar Obesitas, onderwijs in Afrika, naar ook voor armoedebestrijding in Nederland. Belangrijk is dat je project het maatschappelijk belang dient, niet gericht is op het maken van winst, en (mede)afhankelijk van giften, fondsen en subsidies. Het afgelopen boekjaar was er € 606.050 beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan organisaties met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en projecten, in binnen- en buitenland, die echter gemeenschappelijk hebben dat vooraf duidelijk is waar het geld precies aan besteed wordt en dat aannemelijk is gemaakt dat er op efficiënte wijze een concreet resultaat bereikt kan worden.

In de praktijk richt het fonds zich op het ondersteunen van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en/of andere algemeen maatschappelijke doeleinden.

Ondersteunen projecten
Om je een idee te geven onderstaand een overzicht van de in het verleden ondersteunde projecten.

  • Fietsproject Afrika
  • Wetenschappelijk onderzoek Obesitas
  • Onderwijs in Afrika
  • Bestrijding armoede Nederland
  • Dierenbescherming/opvang apen

Voorwaarden

Je initiatief, activiteit of projecten moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Gericht zijn op het algemeen belang
  • Geen winstoogmerk
  • Financieel afhankelijk van giften
  • Degelijke onderbouwing van het project

Subsidie

Het afgelopen boekjaar was er € 606.050 beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.