Subsidie voor organisaties en projecten met een maatschappelijk belang

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor personen en instellingen die zich richten op het ondersteunen van het maatschappelijk belang, onder andere op het gebied van onderwijs, gehandicaptenzorg, ontwikkelingshulp, cultuur en natuurbehoud. Per jaar is er ca. 288.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Financieel ondersteunen van personen en instellingen voor zover deze zich richten op het maatschappelijke belang, onder andere op het gebied van onderwijs, gehandicaptenzorg, ontwikkelingshulp, cultuur en natuurbehoud.

Voorwaarden

Als aanvragende organisatie moet je een algemeen nut beogen, en bijvoorbeeld actief zijn  op het gebied van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, gezondheids-, ouderen- en
gehandicaptenzorg, ontwikkelingshulp, cultuur of natuurbehoud. 

Subsidie

Per jaar is er ca. 288.000 euro subsidie beschikbaar, conform de jaarrekening.

Aanvragen

Schriftelijk.