Subsidie voor organisaties en/of projecten met een maatschappelijk doel, impact

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en/of projecten met een maatschappelijk doel teneinde deze in staat te stellen maximale positieve impact te realiseren.

Toepassing

Ondersteuning voor projecten die het algemeen belang nastreven en bijdragen aan een beteren wereld door het financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een maatschappelijk doel, teneinde deze in staat te stellen maximale positieve impact te realiseren en daarmee hun maatschappelijk rendement te vergroten.

Onder maatschappelijk rendement wordt verstaan een positief sociaal, milieu, medisch of cultureel effect.

Voorwaarden

  • De aanvragende organisatie, of het project waar je aanvraag betrekking op heeft, moet een maatschappelijk doel hebben
  • De financiële middelen mogen uitsluitend besteed worden aan het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • Door je project moet er een maatschappelijk rendement ontstaan, d.w.z. een een positief sociaal, milieu, medisch of cultureel effect
  • De financiële middelen worden uitsluitend verstrekt na een positief due diligence onderzoek    

Zie ook het beleidsplan (bijlage).

Aanvragen

Schriftelijk, zie contactgegevens.