Subsidie voor organisaties op het gebied van jeugdzorg en jeugdwelzijn en jeugd- en jongerenwerk in Noord-Holland

Subsidies, Fondsen
Het verschaffen van financiële middelen aan instellingen, werkzaam op het gebied van de jeugdhulpverlening, jeugdwelzijnwerk en jeugdwerk gericht op jongeren tot 23 jaar.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van instellingen en projecten op het gebied van jeugdwelzijnwerk in de provincie Noord-Holland

Doelgroep

Aanvragen om financiële steun kunnen worden ingediend door:

 • Instellingen die werkzaam zijn op het gebied van jeugdhulpverlening en jeugdwelzijnswerk
 • Kerkelijke organisaties die activiteiten ontwikkelen op het terrein van het jeugdwerk

Subsidie

Totaal verstrekte subsidies per boekjaar en gemiddelde verstrekte subsidies

 • 2013
  Totaal verstrekt: € 32.496, Gemiddelde bijdrage per aanvraag: € 5.416
 • 2014
  Totaal verstrekt: € 42.644, Gemiddelde bijdrage per aanvraag: € 5.331
 • 2015
  Totaal verstrekt: € 43.500, Gemiddelde bijdrage per aanvraag: € 6.214
 • 2016
  Totaal verstrekt: € 122.783, Gemiddelde bijdrage per aanvraag: € 9.444
 • 2017
  Totaalverstrekt: € 49.543, Gemiddelde bijdrage per aanvraag: € 4.129

Gemiddeld verstrekte subsidie per aanvraag (afgerond)

De gemiddelde subsidie bedraagt € 6.100, met uitschieters tot € 10.000 per aanvraag*.

*Berekening gebaseerd op het gemiddelde van de totaal genormeerde aanvragen in de periode 2013 t/m 2017.

Voorwaarden

 • Het gaat om financiële steun aan jongeren tot 23 jaar, waarbij van het van belang is  dat:
  • Overheidssteun onvoldoende is (gebleken)
  • Deze steun dringend noodzakelijk is 
  • Deze steun ten goede komt aan de betreffende jongere en hen die deze hulp nodig hebben.
  • Bij het niet verlenen van deze  is er sprake van een bedreiging in de ontwikkeling van de betreffende jongere.
 • Voor kerkelijke aanvragen geldt dat er niet noodzakelijk sprake behoeft te zijn van een zorgcomponent en een bedreigde ontwikkeling
 • Er moet aantoonbaar bewijs zijn dat er onvoldoende overheidssteun wordt verleend en dat er zonder steun van het fonds sprake is van een tekort waarbij belangen van de doelgroep worden geschaad

Restricties

Voor jeugdwerk geldt dat het een kerkelijke aanvrager moet zijn.

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links).
Er zijn aparte aanvraagformulieren voor jeugdzorg en kerkelijk jeugdwerk.

Meesturen

 • Duidelijke omschrijving van de aanvraag
 • Gespecificeerde begroting
 • Overzicht bij welke andere subsidieverstrekkers en fondsen ook een aanvraag is gedaan en tot welk bedrag, waarbij vermeldt moet worden tot welk bedrag dat verzoek gehonoreerd is of vermoedelijk gehonoreerd zal gaan worden

Veder belangrijk

 • Indien aanvullende informatie wordt gevraagd door het fonds moet deze informatie binnen een termijn van 4 weken aan het fonds verstrekt worden, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Bij steunverlening m.b.t. bedragen boven de 750 euro moet het fonds binnen 8 weken na afloop van de activiteit een verantwoording van de besteding van het beschikbaar gestelde bedrag ontvangen.