Subsidie voor organisaties op het gebied van jeugdzorg en jeugdwelzijn en jeugd- en jongerenwerk in Noord-Holland

Subsidies, Fondsen

Het verschaffen van financiële middelen aan instellingen, werkzaam op het gebied van de jeugdhulpverlening, jeugdwelzijnwerk en jeugdwerk gericht op jongeren tot 23 jaar.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van instellingen en projecten op het gebied van jeugdwelzijnwerk in de provincie Noord-Holland

Doelgroep

Aanvragen om financiële steun kunnen worden ingediend door: